2018 1Nytt nummer av Clarté!

Mikael Nyberg skriver om taxibranschen där ny teknik blandas med hundraåriga arbetsvillkor, Erik Bohman skriver om sopkonflikten i Stockholm, Andreas Nyman om offentlig upphandling, Linnea Garli om bokserien Folkrörelse på arbetsplatsen, Frances Tuuloskorpi om konflikten i Göteborgs hamn och mycket, mycket mer.

Beställ nya numret av Clarté!

Joseph Roth (1894-1939) levde inget långt liv. Hans författarskap infaller mellan två världskrig. Hans ryktbarhet vilar på två romaner av episk bredd och längd: Job. Historien om en enkel man (1930) och Radetzkymarschen (1932), båda översatta till svenska, den första rentav två gånger.

Då hade Roth framträtt för världen som en konservativ nostalgiker, en dyrkare av Österrike, hans fädernesland, och den gamla dubbelmonarkin som hade gått under i första världskriget - och för säkerhets skull en gång till, i Radetzkymarschen - och som strikt talat inte har sträckt sig längre tillbaka än 1867.

Men avstånd och ålder är relativa begrepp. Joseph Roth åldrades tidigt, han söp hårt och omvärlden var inte hygglig mot en judisk man som föddes och växte upp i östra Galizien, helt nära gränsen mot Ryssland, där Roth kom att anse att det fanns mycket mer av just den där varan hygglighet, och av tolerans mot det som var udda och eljest, än i Västeuropa, den "civiliserade världen", där hans karriär som journalist och författare kom att utspela sig.

Wien, Berlin, Paris, Amsterdam blev några av hans uppehållsorter. Reportageresor gjorde han till Albanien och Ryssland bland annat. Hemma kände han sig ingenstans efter det gamla rikets fall, och en fast adress skulle han aldrig ha. Ett kafébord var hans pulpet. Hans verk är mäktigt och för många oupptäckt.

Redan som krigsfrivillig officer i de lägre graderna började Roth att skriva i pressen, från 1917 och framåt. Han drevs med av rådande uppbrottsstämningar, han reagerade mot den usla behandlingen av krigsveteraner, han såg det rättfärdiga i de fattigas sak. Han säljer sig till vänsterpressen, medverkar i socialdemokraternas huvudorgan men, från och med 1923, också i socialliberala Frankfurter Zeitung vars stjärnskribent han skulle bli.

8514_01.jpgJoseph Roth.

Sedan skriver han vasst även i skämtpress och satirorgan. Det är obestridligt att han befinner sig på den engagerade vänsterkanten i tysk politik under de tidiga Weimaråren. Hans första publicerade romaner, Spindelnätet (1923) och Hotell Savoy (1924), bär syn för sägen. Här är en samhällskritiker i farten.

Jag har plockat fram några dagsverser och kupletter, närmast i Kurt Tucholskys anda, från den här tiden, och här är ett översatt exempel. "Den nya läroboken", införd i tidningen Lachen links ("Skratt till vänster"), är en vass uppmaning till det tyska folket att göra sig av med sina undersåtefasoner.

Tyskarna var inget av hans favoritfolk. På många ställen i hans verk tadlas de, liksom ungrarna för övrigt, inte minst i Kapucinekryptan (1938), den sista publicerade romanen under hans livstid och aldrig utkommen på svenska. Bland slaver, menar Roth i förordet till en essäsamling, Judar på vandring (1926-27), känner sig östjuden som tryggast.

8514_02.jpgJudiska barn från de trakter i östra Galizien där Joseph Roth växte upp.

Det var väl, som annat hos Joseph Roth, en sanning med en mycket stor modifikation. Hans egna hemtrakter låg i monarkins fattigaste provins, med ett ogint polsk-ukrainskt omland, och det var också det område i Europa som förlorade störst befolkningsandel i Amerika-utvandringen.

Själv har Roth efter sin ideologiska, eller "historiefilosofiska", omsvängning velat förringa och förtiga sitt ungdomsförfattarskap. Det har han gjort med orätt. Den unge Roth ger oss många ingångar till ett europeiskt förflutet som var proppfullt med dramatik och tragik.

Anders Björnsson översatte och gav ut ett urval noveller av Joseph Roth 2012, Kejsarbysten och andra noveller (Atlantis förlag).

Nytt på Clartébloggen

Storbolagen skriver sagan Spotify

Mikael Nyberg - 22 maj 2018

Spotify är störst i världen på strömmande musik via internet. Bolaget omtalas som en del av det svenska IT-undret. Men i praktiken är företaget i händerna på namnlösa finanskapital och några av medieindustrins jättar. Uppgiften är att beskatta en växande användarskara. En recension av boken Den...

Läs mer...

Saknader

Anders Björnsson - 16 maj 2018

Kulturjournalisten Håkan Lindgren gör ett intellektuellt kardinalfel, när han i en artikel om Kommunistiska Manifestet på Karl Marx’ 200-årsdag angriper denna tunna, av Karl Marx och Friedrich Engels gemensamt författade lunta för vad som saknas där (Svenska Dagbladet 5/5 2018): ”Mänskliga eller...

Läs mer...

Ingen ängslighet för det revolutionära marxistiska arvet

Daniel Hedlund - 15 maj 2018

Jag var den som tog emot telefonsamtalet från enhetschefen på ABF Stockholm och direkt ifrågasatte denne när han ställde in seminariet ”Marx 200e födelsedag” på ABF-huset den 5 maj. I tidningen ETC uttalade jag mig därefter om det inträffade i egenskap av ordförande för Clarté. Tord Björk har nu...

Läs mer...

Läs Clarté på nätet! Nr 4/17 Nu spricker bostadsbubblan

Bildtext

Låt inte evidensjakten avgöra allt

Johan Wickström - 31 mars 2018

Kampen mot alternativa fakta och fejknyheter är politiskt viktig. Men en tendens kan dölja en...

Läs mer...

Bildtext

Bankerna leder oss ut i nästa kris

Gustav Ingman - 31 mars 2018

Bostadspolitiken är central i ett lands ekonomi. Under den svenska modellens glansdagar var den...

Läs mer...

Bildtext

SD inpå kroppen

Frida Jansson - 31 mars 2018

Sverigedemokraterna vill rulla tillbaka familjepolitiken till 1950-talet. Det handlar om makten...

Läs mer...