Clarté har flera föreläsare som kan hålla föredrag i politiska ämnen. Vi kan också hjälpa till med arrangemangen kring föredragen. Vi har bland annat en mötesfond avsedd för bidrag till angelägna sammankomster som är svåra att finansiera på annat sätt.

Använd formuläret här nedanför om du vill komma i kontakt med någon av föredragshållarna eller ha hjälp med att ordna ett möte på din ort.

Föreläsare

Benny Andersson

Benny Andersson

Benny Andersson kan tala om det mesta som har samband med det han har behandlat i Clarté. Till exempel:

 • Historiedeterminism och verklig historia, Hegel mot Marx. En fristående utveckling av hans föreläsning på Clartépodden 2016
 • Den ryska revolutionens ideologier. Hur värdera det ideologiska arvet efter Lenin och Kominterns politik?
 • Klassanalys, frontpolitik och tvåstegsrevolution efter 1945 - rötterna till de sammanlänkade idéerna om den fredliga vägen och den "anti-imperialistiska"- och nationella kampens primat över klasskampen

mathiascederholm

Mathias Cederholm

 • Krigen i Mellanöstern
 • Geopolitik igår, idag och i morgon
 • USA:s utrikespolitik

Karin Hedbrant

Karin Hedbrant

 • Den sensuella materien - bildanalys i John Bergers och Roland Barthes anda

Daniel Hedlund

Daniel Hedlund

 • Internationell migration
 • Migration i historiskt perspektiv
 • Svensk asyl- och invandringspolitik

Olle Josephson

Olle Josephson

 • Språkpolitik, nationalstat och rasism i globaliseringens och imperialismens tidevarv
 • Anglifiering, digitalisering och folkets språk. Ett klassperspektiv på förändringar i svenskan i dag
 • Strindberg och folkrörelser; folkets språk och maktens. Ett klassperspektiv på 150 års svensk språkhistoria

Gustav Landström

Gustav Landström

 • Högerextrema, fascistiska och populistiska grupper på högerkanten

Magnus Nilsson

Magnus Nilsson

 • Arbetarlitteratur
 • Radikal litteratur i allmänhet

mikaelnyberg

Mikael Nyberg

 • Det nya arbetslivet - management by stress
 • Det stora tågrånet - om konkurrensutsättningen av den svenska järnvägen
 • Vård på ackord - New Public Management i vården och på andra håll
 • Kapitalets automatik - tar robotar och artificiell intelligens över?
 • Dubbla måttstockar leder oss in i Nato
 • Apartheid light - den nya svenska modellen

För ytterligare ämnen: se hemsidan www.mikaelnyberg.nu

Formulär

I formulärets fält "Önskemål" ska du så noggrant som möjligt beskriva vilken sorts möte det handlar om och vad du vill att vår föreläsare ska ta upp. Vid behov kan du bifoga text- eller bildfiler.

Du kan bifoga upp till tre (3) dokument varje gång du sänder in formuläret. Om du behöver skicka fler dokument (texter, bilder etc) kan du antingen sända om formuläret eller zippa filerna. Gränsen för filstorleken är max 3 MB, om ditt dokument är större kan du ofta minska storleken genom att zippa filen.

Info om zip: Win och Mac

captcha

Skriv av koden intill. Du behöver inte skilja på stora och små bokstäver.