Svenska Clartéförbundet finns på olika orter i Sverige och ordnar möten och studier, men dess främsta praktiska uppgift är att understödja tidningsutgivningen.

Det svenska Clarté bildades i början av 1920-talet som en del av den internationella clartérörelsen, vilken var en reaktion på första världskrigets katastrof. Den internationella clartérörelsen är sedan länge upplöst.

På 30-talet var svenska Clarté en viktig samlingsplats för socialistiska intellektuella och antifascister, årtiondena efter andra världskriget blev det en av de få mötespunkterna för socialdemokrater och kommunister. Under 1960- och 70-talet spelade Clarté en central roll i vänsterrörelsen på universitet och högskolor och var i huvudsak en kamporganisation för diverse dagsfrågor. De viktigaste var studentfackliga, stöd till arbetarklassen och antiimperialism. Sedan början av 80-talet är tidskriftsutgivningen den viktigaste uppgiften, och anknytningen till studentvärlden är inte längre lika stark.

Grunden för förbundets verksamhet ges av programmet från 2014:

"Clarté är en partipolitiskt obunden organisation som har funnits sedan 1924. Den strävar efter att kritiskt undersöka vår tids sociala och ekonomiska system, samhällsinstitutioner, politiska ideologier och kulturella strömningar. Vårt mål är en socialistisk samhällsordning, det vill säga en samhällsordning där folket har såväl den politiska som ekonomiska makten."

Socialismen är vårt mål. Kapitalismen - det är vad vi har nu (kallas numera "marknaden"). Socialismen blir däremot vad vi väljer att göra den till. Den innebär att produktion och samhälle organiseras utifrån de arbetandes behov och att klassamhället avskaffas.

Andra uppgifter som förbundet ägnar sig åt är att delta i vänsterns debatt om aktuella frågor på diverse öppna möten,