Nuvarande styrelse valdes på stämman i Malmö 25-26 mars 2017:

Daniel Hedlund, ordförande

Daniel Cederqvist, ledamot

Ulf Ek, kassör

Magnus Göransson, ledamot

Frida Jansson, ledamot

Magnus Nilsson, ledamot

Gustav Landström, suppleant

David Liljequist, suppleant