2018 1Nytt nummer av Clarté!

Mikael Nyberg skriver om taxibranschen där ny teknik blandas med hundraåriga arbetsvillkor, Erik Bohman skriver om sopkonflikten i Stockholm, Andreas Nyman om offentlig upphandling, Linnea Garli om bokserien Folkrörelse på arbetsplatsen, Frances Tuuloskorpi om konflikten i Göteborgs hamn och mycket, mycket mer.

Beställ nya numret av Clarté!

Det är numera inte alltid lätt att förstå sig på DN:s metafilosofiska lördagskolumnist. Men när man ändå hoppas tro sig göra det, blir man lätt beklämd. T ex nyligen, då hon i polemik mot arbetskritikern, sociologen Roland Paulsen, rycker ut till det kapitalistiska lönarbetets försvar. I detta fall är detta delvis helt opåkallat.

Ty det är i grunden två liberala, individualistiska tänkare som debatterar. Båda säller sig på något olika grunder avvisande till socialismens produktionssätt. Båda utgår i sitt avståndstagande från ett begrepp om arbete som tillskrivs såväl marxister som borgare - men som varken de ena eller de andra skulle känna igen :

"Budskapet om arbetets fromma är en av skärningspunkterna där socialism och konservatism möts i tankar om något större ovanför individerna, en helhet som endast de styrande ser och faderligt kan forma politik och paroller utifrån. "

Detta "något större ovanför individerna" är en gångbar fras, som liberala individualister använder för att vederlägga folk, som envisas med att se sig som medlemmar av ett samhälle. Eller som Thatcher sade: "...samhället? Det finns inget sådant? Det finns enskilda män och kvinnor och det finns familjer.."

Andersson beskyller Paulsen för att som huvudärende ha: "ett ifrågasättande av lönearbetet som sådant ..."

Paulsen värjer sig mot Anderssons uppenbarligen (se nedan!) okunniga beskyllning för att vurma för planekonomi: "det enda alternativ hon kan föreställa sig är att en Sovjetliknande tvångsmakt organiserar produktionen ".

Något så radikalt som planekonomi har Paulsen uppenbarligen och enligt egen utsago aldrig syftat till. Ty arbetskritiken hos honom handlar bara om "det inte särskilt avancerade förslaget att vi i takt med att vi blir mer effektiva i vårt arbete kan reducera arbetstvånget i samhället ".

Det väsentliga i Paulsens ärende är inte kritik av kapitalismen, av lönarbetet eller egentligen inte ens av ny- eller gammal liberalism. Annars hade han, likt Kapitalet, måst utgå ifrån att arbetskraften är en vara, och att det kapitalistiska lönarbetets arbetets yttersta mål inte är att producera nyttigheter, utan profit.

Det positiva med Paulsen är att han, visserligen likt många av oss, har gjort iakttagelsen att det snart är 100 år sedan vi införde 8-timmars arbetsdag som norm. Han undrar varför i hela friden, med kraftigt ökad förvärvsintensitet och efter en 20-faldig ökning av vår produktion per timme, vi fortsätter med att med stort sett samma arbetstid, och nu dessutom diskuterar en förlängd livsarbetstid, samtidigt som arbetslösheten i Euroområdet har stigit över 10%.

Redan ett snabbt studium av ett par kapitel Marx och Engels hade kunnat stilla hans undran över att någon överhuvudtaget skulle ha motiv att ifrågasätta något så klokt och humanitärt som en arbetstidförkortning.

Hans förklaring till att vi inte slår näven i bordet och kräver väsentligt kortare arbetstid är föga imponerande och inte så litet idealistisk: konsumtionismen ges av honom en central roll för vårt överarbete. Makt och ägande i samhälle och produktion spelar hos Paulsen en lika perifer roll som en analys av det kapitalistiska lönarbetets eller av varutbytets roll.

Lena Anderssons svar på samma fråga är inte lika utförligt, men i detta avseende i varje fall inte direkt missledande: "Människor lönearbetar vanligen inte för att det är stärkande och karaktärsdanande, utan för att de behöver pengarna."

Det har Andersson säkert i stort rätt i, och det måste i så fall gälla även de flesta författare och kolumnskribenter i DN.

Så varför, enligt Andersson, "lyder" människor?: "Varför accepterar vi lönearbetets villkor? Troligen för att utopierna tycks värre."

Till dessa perversa utopier hör enligt henne numera även socialismen, i varje fall som hon uppfattar den:

"...idén om ett samhälle utan lönearbete, det vill säga utan pengar, är synnerligen repressiv och absurd. I det samhället kommer inte bara de arbetslösa utan samtliga att styras av arbetsförmedlare, kontrollorgan och kommissarier som ser till att ingen är asocial och smiter från sitt beting".

Så vi kan nog inte räkna med Lena Andersson när det smäller.

Citat från:

Lena Andersson DN 150417

Roland Paulsen DN 150421

 

Kommentarer

0 #2 Hans Isaksson 2015-04-29 00:12
Jo, Paulsen har rätt att vi borde kräva kortare arbetstid. Han har fel när kan lägger skulden på lönarbetarnas köpgalenskap. Och bortser från den verkliga makten i samhälle och produktion. Och tar avstånd från klasskamp och socialism.
0 #1 Jan Wiklund 2015-04-28 13:09
Men har inte Paulsson rätt? Är det inte just att "slå näven i bordet och kräva" - eller kanske mer konkret gå i strejk för - som behövs? Var det inte exakt detta arbetarrörelsen gjorde för att få åtta timmars arbetsdag för hundra år sen?

Kommentarer kan inte längre lämnas till denna artikel.

Nytt på Clartébloggen

Storbolagen skriver sagan Spotify

Mikael Nyberg - 22 maj 2018

Spotify är störst i världen på strömmande musik via internet. Bolaget omtalas som en del av det svenska IT-undret. Men i praktiken är företaget i händerna på namnlösa finanskapital och några av medieindustrins jättar. Uppgiften är att beskatta en växande användarskara. En recension av boken Den...

Läs mer...

Saknader

Anders Björnsson - 16 maj 2018

Kulturjournalisten Håkan Lindgren gör ett intellektuellt kardinalfel, när han i en artikel om Kommunistiska Manifestet på Karl Marx’ 200-årsdag angriper denna tunna, av Karl Marx och Friedrich Engels gemensamt författade lunta för vad som saknas där (Svenska Dagbladet 5/5 2018): ”Mänskliga eller...

Läs mer...

Ingen ängslighet för det revolutionära marxistiska arvet

Daniel Hedlund - 15 maj 2018

Jag var den som tog emot telefonsamtalet från enhetschefen på ABF Stockholm och direkt ifrågasatte denne när han ställde in seminariet ”Marx 200e födelsedag” på ABF-huset den 5 maj. I tidningen ETC uttalade jag mig därefter om det inträffade i egenskap av ordförande för Clarté. Tord Björk har nu...

Läs mer...

Läs Clarté på nätet! Nr 4/17 Nu spricker bostadsbubblan

Bildtext

Utanförskap

Tobias Davidsson - 31 mars 2018

Utanförskap är ett ord som finns i allas vår vardagliga vokabulär i dag. Men vi använder det på...

Läs mer...

Bildtext

Profitörerna tar sig igenom vinsttaken

Linn Herning - 31 mars 2018

Vinstuttagen i skolan ska begränsas lovar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. I Norge gick...

Läs mer...

Bildtext

Bankerna leder oss ut i nästa kris

Gustav Ingman - 31 mars 2018

Bostadspolitiken är central i ett lands ekonomi. Under den svenska modellens glansdagar var den...

Läs mer...