2018 1Nytt nummer av Clarté!

Mikael Nyberg skriver om taxibranschen där ny teknik blandas med hundraåriga arbetsvillkor, Erik Bohman skriver om sopkonflikten i Stockholm, Andreas Nyman om offentlig upphandling, Linnea Garli om bokserien Folkrörelse på arbetsplatsen, Frances Tuuloskorpi om konflikten i Göteborgs hamn och mycket, mycket mer.

Beställ nya numret av Clarté!

De flesta torde vara medvetna om det stormaktspolitiska spelet mellan USA och Nato å ena sidan och Kina å den andra. Idag rullas ännu en härva upp i Uppdrag Granskning i SVT, Sveriges handel med Kina om hemliga vapensystem.

För oss som saknat utrikespolitikens närvaro i den svenska valrörelsen lär vi nu kunna få vårt lystmäte. Idag får världen kännedom om ett hemligt samarbete mellan Sverige och Kina. Ett samarbete som i allt väsentligt rör försvaret. Detta trots att Sverige förbundit sig att inte handla med Kina, allt sedan massakern på Himmelska Fridens Torg 1989.

Såhär ska det ha gått till enligt Uppdrag Granskning: 2009 ansåg FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut, att man inte hade ekonomiska resurser för att bedrivs forskning kring sin mjukvara Edge. Edge är en del av Gripen-programmet som används för eurodynamiska beräkningar. En i högsta grad militär produkt. På FOI ville man garantera verksamhetens ekonomi och bestämde sig för att inleda ett arbete på att se sig omkring för att hitta möjliga handelspartners. Efter affären med Saudiarabien vet vi att FOI som det så populärt heter är duktiga på att tänka "utanför lådan". Här bevisade totalförsvaret åter sin kompetens på detta specifika område. Kina visade, genom CAE som har hand om kinesisk mjukvara till stridsflygplan, sitt intresse för Edge. Det fanns bara ett problem. Sverige får sedan 1989 alltså inte handla med Kina vad gäller vapen och militär utrustning.

Över huvud taget är det allt mer uppenbart att svensk vapenexport måste ses över och kontrolleras hårdare. Det gäller också import av vapen. Import är det sätt på vilket svenska staten stödjer den israeliska armén. Det är också viktigt att i sammanhang som detta poängtera att Sverige idag säljer stora delar av de vapen som mördar civila såväl i inbördeskrig världen över som i regelrätta invasionskrig som i Irak, Afghanistan och Libyen.

Enligt Uppdrag Granskning valde FOI då en snillrik väg för att komma runt det stränga regelverket kring handel med krigsmateriel. Man gav Kungliga Tekniska Högskolan,KTH, rätt att sälja vidare En begränsad del av Edge-systemet till kineserna i forskningssyfte. KTH inledde därför samarbetet med Kina. 2011 finns handlingar som i klartext säger att "samarbeten med för FOI känsliga länder sker genom KTH".

Vad vi alltså ser här är hur Sverige för andra gången under en period på åtta år agerar för att sälja vapen till hårdföra diktaturer. I det första fallet handlade det om den reaktionära förtryckarregimen i Saudiarabien och i det andra fallet handlar det alltså om de kapitalistiska diktaturstaten Kina. Det ska bli intressant att se om ännu en försvarsministers huvud kan rulla såhär nära valet. Svaret är troligen nej. Men frågan om regeringsdugligheten för Alliansregeringen ställs onekligen på sin spets när det visar sig att de uppenbarligen inte förmår hålla koll på sina statliga myndigheter och verk. Uppföljningen känns självklar: visste försvarsministern? Var statsministern informerad om FOI:s bulvanupplägg med KTH för att sälja hemliga vapensystem till Kina? Fortsättning följer nog de närmaste timmarna och dagarna.

Kommentarer

-1 #3 martin oskarsson 2014-09-11 19:49
Vi ska ändå bekämpa vapenexporten genom att förstatliga krigsmaterialindistrin under demokratisk kontroll och införa tre till sex tillars värn och räddningsplikt för alla . Det räddar liv och ger alla ungdomar en betald utbildning efter gymnasiet, givetvis får man välja när och tre eller sex månader.
Man ska också ha influtande över utbildningen genom värnpliktsråd som är med om att besluta om med tillsättandet av chefer och officerare. Satsa på detta istället för dyra vapensystem som JAS och stridsvagnar eller insatsen i Afghanistan som kostade 9 miljarder. För dess 9 miljarder hadem na kunnat utbilda flera årskullar ungdomar.
I slutändan krävs en socialistisk förändring så vi får en demokratisk styrd arme och polis som dör bort i takt med att samhället blir alltmer harmoniskt och vi träder in i det klasslösa samhället
-1 #2 martin oskarsson 2014-09-11 19:40
tilägg: Visst ska vi bekämpa vapenexporten här och nu ändå. Första kravet är ett förstatligande av krigsmaterielindistrin under arbetarkontroll och en förändring av försvaret genom en åter gång till allmän värnplikt. Jag har själv förordat en allmän värn och röddningsplikt för alla killar och tjejer i 3-6 månader valfritt och betalt,. med inflytande över verksamheten både från de värnpliktiga och från politiska organ. Då år ett mer demokratiskt försvar, Det gynnar samhället fler lär sig rädda liv och kan effektivt sättas in vid katastrofer. Många ungdomar får något att göra efter gymnasiet. Stödjet för försvaret ökar. Och det blir svårare kanske omöjligt att sätta in soldater mot folket som i Ådalen 1931 utan att riskera ett revolutionärt uppror
-2 #1 martin oskarsson 2014-09-05 18:54
Export av vapne är tyvärr en del av den svenska utrikespolitiken som grundas på neutralitet i krig. Neutraliteten beror i grunden på att kapitalet tjänar på fred, liksom arbetarna också. Men neutralitet förutsätter enligt kapitalet att vi kan försörja ooch försvara oss själva i krig och fred. Därav vapenexporten. Att kräva nej till vape till kina är detsamma som att säga nej till vapenexport till USA som vi till och med samarbetar militärt med. Så nej till vapenexport = Nej till kapitalism. Bekämpa kapitalets makt globalt som skapar krig och masslidande. För en socialistisk värld

Kommentarer kan inte längre lämnas till denna artikel.

Nytt på Clartébloggen

Bild: Robert Nyberg

Kris i befolkningsfrågan

Jonatan Fahlén - 25 maj 2018

Den svenska välfärdsstaten är hotad. Det konstaterar vänsterdebattören Ann Charlott Altstadt i Göteborgs-Posten den 21 april, i en krönika som citeras av bland annat Proletären1. Enligt Altstadt har hotet att göra med den demografiska utvecklingen, med det faktum att ”vi var 8 miljoner 1970,...

Läs mer...

Storbolagen skriver sagan Spotify

Mikael Nyberg - 22 maj 2018

Spotify är störst i världen på strömmande musik via internet. Bolaget omtalas som en del av det svenska IT-undret. Men i praktiken är företaget i händerna på namnlösa finanskapital och några av medieindustrins jättar. Uppgiften är att beskatta en växande användarskara. En recension av boken Den...

Läs mer...

Saknader

Anders Björnsson - 16 maj 2018

Kulturjournalisten Håkan Lindgren gör ett intellektuellt kardinalfel, när han i en artikel om Kommunistiska Manifestet på Karl Marx’ 200-årsdag angriper denna tunna, av Karl Marx och Friedrich Engels gemensamt författade lunta för vad som saknas där (Svenska Dagbladet 5/5 2018): ”Mänskliga eller...

Läs mer...

Läs Clarté på nätet! Nr 4/17 Nu spricker bostadsbubblan

Bildtext

SD inpå kroppen

Frida Jansson - 31 mars 2018

Sverigedemokraterna vill rulla tillbaka familjepolitiken till 1950-talet. Det handlar om makten...

Läs mer...

Bildtext

Profitörerna tar sig igenom vinsttaken

Linn Herning - 31 mars 2018

Vinstuttagen i skolan ska begränsas lovar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. I Norge gick...

Läs mer...

Bildtext

Bankerna leder oss ut i nästa kris

Gustav Ingman - 31 mars 2018

Bostadspolitiken är central i ett lands ekonomi. Under den svenska modellens glansdagar var den...

Läs mer...