2018 1Nytt nummer av Clarté!

Mikael Nyberg skriver om taxibranschen där ny teknik blandas med hundraåriga arbetsvillkor, Erik Bohman skriver om sopkonflikten i Stockholm, Andreas Nyman om offentlig upphandling, Linnea Garli om bokserien Folkrörelse på arbetsplatsen, Frances Tuuloskorpi om konflikten i Göteborgs hamn och mycket, mycket mer.

Beställ nya numret av Clarté!

Vid julen har många statsöverhuvuden för sed att framträda med mer, eller mest mindre, märgfulla tal till sina undersåtar. Kung Carl-Gustaf XVI jultalade i år till oss för fyrtionde gången. Storbritanniens drottning har gjort detsamma, alltsedan sin kröning 1953.

Till Elizabeth II:s drottningstal har det, i motsats till vad fallet är hos oss, sedan några år funnit ett alternativ för den TV-publik som av olika skäl inte finner speciellt behov av rojalistisk juluppbyggelse. I år jultalade Edward Snowden parallellt med Elizabeth i Channel4. Det skedde från hans asyl i Moskva. Han har beskrivit det nära, men i regel hemliga, samarbetet beträffande säkerhet (d v s spioneri) och övervakning mellan flertalet västländer, inklusive, och inte minst, Sverige. Han medförde från USA:s nationella säkerhetstjänst till sin exil några för uppdragsgivaren graverade smakprov.

Snowden varnade oss i talet för riskerna med de nya, alltmer effektiva, metoderna för massövervakning av medborgarna: TV-apparater och dataskärmar kan nu spionera på oss och se allt vad vi gör. Vi har genom mobiltelefonerna sensorer i våra fickor, som spårar oss varhelst vi går. Övervakningens möjligheter har kanske många av oss börjat ana sig till när ICA-reklamen i brevlådan började känna till familjens favoritmat.

Vi kan, här och nu, oftast ostraffat ignorera övervakningen, när den inte tycks drabba oss personligen. Försöka vifta bort den med världsvisa argument, som egentligen borde göra saken än mera allvarlig, som Carl Bildts: "Alla stater gör det". Vi må ignorera den på grund av bristande kunskap eller av likgiltighet. Eller än värre, av blint förtroende för varje samtida och framtida överhet: "JAG har ju ingenting att dölja!".

Fast - inte ens den mest aningslöse vore beredd att dygnet runt leva i ett hus, vars väggar vore av genomskinligt glas - som Immanuel Kant på filosofers, ibland överspända, manér en gång rekommenderat oss. Och vi bör kanske tänka på att den överhet vi hyser sådant förtroende för, uppenbarligen inte har motsvarande förtroende för oss, att den funnit oss värda att upplysas ens beträffande övervakningens existens och omfattning. Inte förrän Edward Snowden satt sin framtid och sitt liv på spel för att göra det.

Snowden är förvisso ingen revolutionär, utan en ovanlig liberal, som tagit sin liberalism på allvar. Han ber oss tänka på vad en alltmer omfattande övervakning på sikt kan innebära för vår möjlighet att vara privata och för vår integritet. Han säger: "Barn som föds idag kommer att växa upp utan någon uppfattning om integritet. ...Möjligheten att vara privat är det som gör att vi gör att vi kan avgöra vem vi är och vem vi vill vara." Om Snowden skulle ha rätt, och inget sker, hotar en mental och politisk miljökatastrof vars verkningar inte är mindre än av hotet mot den fysiska miljön.

Snowden slutar sitt korta tal med tipset till regeringarna att de, om de verkligen vill veta vad vi verkligen känner och tänker, i stället för att spionera på oss, bör tillgripa den enklare och billigare metoden att fråga oss. Det är officiellt just detta som tänkes ske genom allmänna och hemliga val. Om detta inte är tillfyllest för en regim innebär detta att den inte har fullt förtroende för den demokrati den framför allt förväntas ge prioritet.

I en bättre värld vore 2014 års fredspris självfallet vikt för Edward Snowden. Om så - mot all förmodan - också sker, kan norska Nobelkommittén i någon mån uppväga det pris man, något förhastat, gav hans yttersta uppdragsgivare 2009.

Fast vi lever ännu inte i en sådan, bättre värld.

Kommentarer kan inte längre lämnas till denna artikel.

Nytt på Clartébloggen

Saknader

Anders Björnsson - 16 maj 2018

Kulturjournalisten Håkan Lindgren gör ett intellektuellt kardinalfel, när han i en artikel om Kommunistiska Manifestet på Karl Marx’ 200-årsdag angriper denna tunna, av Karl Marx och Friedrich Engels gemensamt författade lunta för vad som saknas där (Svenska Dagbladet 5/5 2018): ”Mänskliga eller...

Läs mer...

Ingen ängslighet för det revolutionära marxistiska arvet

Daniel Hedlund - 15 maj 2018

Jag var den som tog emot telefonsamtalet från enhetschefen på ABF Stockholm och direkt ifrågasatte denne när han ställde in seminariet ”Marx 200e födelsedag” på ABF-huset den 5 maj. I tidningen ETC uttalade jag mig därefter om det inträffade i egenskap av ordförande för Clarté. Tord Björk har nu...

Läs mer...

Satans Mördare

Daniel Cederqvist - 15 maj 2018

Återigen visar den israeliska apartheidregimen sitt sanna ansikte när militären besinningslöst mejar ner demonstranter som protesterar mot att USA nu flyttar sin ambassad till Jerusalem. Ambassadflytten är en avsiktlig provokation från USA:s sida, i Donald Trump har sionisterna en trogen allierad. I...

Läs mer...

Läs Clarté på nätet! Nr 4/17 Nu spricker bostadsbubblan

Bildtext

Profitörerna tar sig igenom vinsttaken

Linn Herning - 31 mars 2018

Vinstuttagen i skolan ska begränsas lovar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. I Norge gick...

Läs mer...

Bildtext

Låt inte evidensjakten avgöra allt

Johan Wickström - 31 mars 2018

Kampen mot alternativa fakta och fejknyheter är politiskt viktig. Men en tendens kan dölja en...

Läs mer...

Bildtext

S och LSS på glid

Hans Hallerfors - 31 mars 2018

Regeringen har stoppat Försäkringskassans nya tvåårsomprövningar av personig assistans enligt LSS...

Läs mer...