2018 1Nytt nummer av Clarté!

Mikael Nyberg skriver om taxibranschen där ny teknik blandas med hundraåriga arbetsvillkor, Erik Bohman skriver om sopkonflikten i Stockholm, Andreas Nyman om offentlig upphandling, Linnea Garli om bokserien Folkrörelse på arbetsplatsen, Frances Tuuloskorpi om konflikten i Göteborgs hamn och mycket, mycket mer.

Beställ nya numret av Clarté!

Vet ni möjligen vem Carl von Ossietzky var?  Jo, en tysk journalist, författare och pacifist. Han dömdes 1931 till 18 månaders fängelse för "spioneri", d v s för att i sin tidskrift ha slagit larm om att Tyskland i hemlighet, såväl för utlandet som för det egna folket, höll på att skaffa sig ett flygvapen i strid mot fredsavtalet efter första världskriget .

Carl von Ossietzky var helt unik i ett avseende:  1935 blev han, och förblir till dags dato, den ende oppositionelle medborgare i Västvärlden som av Norska Nobelkommitten förlänats Nobels fredpris för att enligt stadgan "ha gjort mest eller bäst arbete för att främja broderskapet mellan nationer, för att avskaffa eller minska stående arméer och hållandet och främjandet av  fredskongresser".

Däremot har personer ofta prisats, som gjort motstånd mot regimer kritiska till Väst. För att inte tala om ledare för västmakter: Bland andra har inte mindre än sju USA-presidenter och vicepresidenter fått priset för sitt s k fredsarbete, alltfrån Theodore Roosevelt 1906 till Barack Obama 2009. I likhet med tre utrikesminstrar från samma stat. Var och en må bedöma i vad mån alla dessa makthavare strikt har fyllt Nobelstadgans krav.

När nazisterna 1933 kommit till makten brändes von Ossietzkys böcker. Han sattes genast som landsförrädare i koncentrationsläger och han avled där efter fem år av sin Tbc och sitt svaga hjärta. Han fick aldrig hämta sitt pris och nazisterna förbjöd för säkerhets skull året därpå tyska medborgare att någonsin emotta Nobels fredspris.

Sannolikt har tyskarnas försiktighetsåtgärd visat sig onödig. Fredspriset utdelas för gärningar som har allför uppenbar politisk innebörd för att norska Stortinget skall riskera att stöta sig med makter med direkt inflytande över Norges ekonomi och politik. Den kinesiske dissidenten Liu Xiaobos pris 2010 var  på gränsen, och Stortinget kommer nog att tänka sig för innan det upprepas.

Nobelkommittén kommer nog inte i oträngt mål att tala om 1935 års pris. Bland annat eftersom von Ossietzkys fall erinrar alltför mycket om Bradley Mannings. Han är den unge informationsanalytiker, som USA:s regering under ledning av 2009 års pristagare nu hållit fängslad sedan två år utan rättegång.

Manning är "whistleblowern" som i väntan på krigsrätt har suttit isolerad under tortyrliknande förhållanden. Ledande amerikanska politiker kräver att Manning avrättas som landsförrädare. FN:s tortyrrapportör har flera gånger begärt att få träffa honom, men nekats. De hemliga dokument som Bradley Manning läckte till Wikileaks avslöjade krigsbrott och brott mot FN-stadgan i Irak och Afghanistan. Avslöjandena om USA:s samarbete med korrupta diktatorer gav fart åt demokratirörelser i länder som Tunisien och Egypten. Att avslöja krigsbrott - som t ex filmen som visar hur flabbande amerikanska soldater i Irak från helikopter sköt journalister från Reuters - borde vara en plikt för alla. Att Manning, som i år nominerats till Fredspriset, inte fick det, var mot bakgrund av det sagda ingen högoddsare. Priset gick i stället till EU.

Utdelningen av fredspriset har på senare år av elaka bedömare visserligen kallats en återskommande "norgehistoria" - men man glömmer lätt  att även sådana kan ha inneboende poäng och följa ett system.

Kommentarer

0 #4 Hans Isaksson 2012-11-26 12:49
"Matematik är inte mitt bästa ämne (om något?) men påstår på fullt allvar att det är 77 år sedan som en ANSTÄNDIG människa fick priset?"

Frågan är om inte förmågan att läsa innantill är ännu sämre?
0 #3 Hans Isaksson 2012-11-26 12:45
Nej, förvisso inte enligt min åsikt idag, å andra sidan var han bland de mest systemförenliga ledarna i den afro-amerikanska rörelsen vid mitten av 60-talet till sin död. Jfr MalcomX och Black Panters - som nog ansåg honom vara det. Och - det kan ifrågasättas om Alfred Nobel skulle ha godkänt Medborgarrättsrörelsen som FREDSpristagare. Men det gör väl mindre, även om motståndet mot Vietnamkriget kanske hade förtjänat det bättre och varit mera stadgeenligt - men politiskt omöjligt.
0 #2 Örjan Wedin 2012-11-13 10:32
Hur ser du på Martin Luther King? Var han en husneger?
0 #1 Göran S 2012-11-11 02:39
Matematik är inte mitt bästa ämne (om något?) men påstår på fullt allvar att det är 77 år sedan som en ANSTÄNDIG människa fick priset?

Kommentarer kan inte längre lämnas till denna artikel.

Nytt på Clartébloggen

Storbolagen skriver sagan Spotify

Mikael Nyberg - 22 maj 2018

Spotify är störst i världen på strömmande musik via internet. Bolaget omtalas som en del av det svenska IT-undret. Men i praktiken är företaget i händerna på namnlösa finanskapital och några av medieindustrins jättar. Uppgiften är att beskatta en växande användarskara. En recension av boken Den...

Läs mer...

Saknader

Anders Björnsson - 16 maj 2018

Kulturjournalisten Håkan Lindgren gör ett intellektuellt kardinalfel, när han i en artikel om Kommunistiska Manifestet på Karl Marx’ 200-årsdag angriper denna tunna, av Karl Marx och Friedrich Engels gemensamt författade lunta för vad som saknas där (Svenska Dagbladet 5/5 2018): ”Mänskliga eller...

Läs mer...

Ingen ängslighet för det revolutionära marxistiska arvet

Daniel Hedlund - 15 maj 2018

Jag var den som tog emot telefonsamtalet från enhetschefen på ABF Stockholm och direkt ifrågasatte denne när han ställde in seminariet ”Marx 200e födelsedag” på ABF-huset den 5 maj. I tidningen ETC uttalade jag mig därefter om det inträffade i egenskap av ordförande för Clarté. Tord Björk har nu...

Läs mer...

Läs Clarté på nätet! Nr 4/17 Nu spricker bostadsbubblan

Bildtext

Edouard Louis - "Litteraturen en plats för motstånd"

Monika Zaleska - 31 mars 2018

Edouard Louis debutroman Göra sig kvitt Eddy Bellegueule är en roman om hans liv. Eddy Bellegueule...

Läs mer...

Bildtext

Krönika om Zimbabwe

Karen Hedvig Petersen - 31 mars 2018

Forskare som Mahmood Mamdani och Joseph Hanlon har framhållit några alltför okända aspekter av...

Läs mer...

Bildtext

Profitörerna tar sig igenom vinsttaken

Linn Herning - 31 mars 2018

Vinstuttagen i skolan ska begränsas lovar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. I Norge gick...

Läs mer...