Nytt nummer av Clarté!

2018 1Partier fjärmade från medborgarna, diktat från Bryssel, rasistiska strömningar, fejknyheter. Det är valrörelse. Många talar om en försvagad demokrati.Men varifrån kommer demokratin? Historia och samtid ger samma besked: den måste alltid erövras på nytt av folk i rörelse; den snöps av dem som sitter på makt och pengar. Clarté granskar demokratins 1900-talshistoria, den marxistiska demokratidiskussionen och hot i dag.

Beställ nya numret av Clarté!

Precis innan semestern kom beskedettill Arbetarrörelsens arkiv och Bibliotek, ARAB, lokalerna ska varatömda och utrymda senast den 1 oktober 2012. Sedan 1902 när arkivetoch biblioteket grundades har ARAB haft sina lokaler i centralaStockholm, men nu kan det vara slut på det. Anledningen är att detLO-ägda företaget AB Folkets Hus har bestämt sig för att ARAB:slokaler nog ger bättre avkastning för företaget om man kastar utsin mångåriga hyresgäst till förmån för Scandic Hotell.

Tanken med Arbetarrörelsens arkiv ochBibliotek är, eftersom historien om arbetarrörelsen är kollektivtägd av denna rörelse och därmed måste finnas tillgänglig förallmänheten, att uppfylla just detta syfte genom att dels arkiveraarbetarrörelsehistoriskt material och dels genom sitt biblioteketockså ha sådant material för utlåning. Genom sitt centrala lägei Stockholm och därmed sin närhet till många avarbetarrörelseorganisationerna har man kunnat ha en relativt högbesöksfrekvens på cirka 3000 besökare per år.

Lokalerna där ARAB idag huserar liggervid Norra Bantorget och ägs i dagsläget av det LO-ägda företagetAB Folkets Hus. Företaget är så att säga en del av den bredaarbetarrörelsen. Emellertid rimmar företagets hyresgäster illa meddenna rörelse då man bland hyresgästerna kan notera Stockholm cityconference center (ägt av Stureplansgruppen), Scandic hotell ochnattklubben Le bon palais.

Kan man säga att LO, genom AB FolketsHus agerande sviker arbetarrörelsen? Kanske kan man faktiskt det.Främst med tanke på den föresats som ARAB vilar på så är detmärkligt att ett LO-ägt företag med hänvisning till utökadekonomisk profit vill kasta ut just denna verksamhet. Den kollektivarätt vi har till vår kollektiva historia bör nog faktiskt ses somfundamental i sammanhanget och vi kan ju se hur det gick närStatsarkivet flyttade från Riddarholmen till Arninge, det mindrecentrala lägets naturliga följd blev ett minskat antal besökareoch för ett bibliotek och arkiv som förvaltar en så viktig del avSveriges historia som ARAB så bör det kanske faktiskt ses somoroande. Men kanske ännu mer oroande är att ett företag som kallarsig för Folkets Hus, vilket ju är en konkret anspelning påarbetarrörelsens historia, hellre har Scandic Hotell som hyresgästän Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Kommentarer

0 #3 José L Ramírez 2012-11-01 14:13
I tio år (1967-1977) var jag biblioteksansvarig vid Arbetarröreslens arkiv. Det äldsta i sitt slag i hela Europa. En riktig klenod. Det hette bara Arbetarrörelsens arkiv men jag drev fram kompletteringen av namnet. Arkivhandlingar är till för forskarna. Biblioteket är en guldgruva om Sveriges historia och borde ha en stor betydelse för unga socialdemokrater och för människor med invandrarbakgrund. Böcker är dock på väg ut och socialdemokraterna har knappast någon kunskap och intresse om sin egen historia: varför arbetarrörelsen uppstod, hur idéutvecklingen gick till och vad betyder arbetarrörelsen idag. Historia handlar inte om att upprepa gamla idéer och handlingssätt. Det handlar om att känna till det som skapade nuet och hur man ska handla idag på ett sätt som överensstämmer med arvet. Flyttningen av arkivet visar rent fysiskt hur LO och SAP skiljer sig från sin historia. Om man ska finna något positivt i flyttningen så kan man säga att de nya lokalerna blir mycket bättre och att en stor mängd handlingar som idag är lokaliserade i Åkersberga och Grängesberg kan magasineras i närheten av huvudlokalen. Närheten till Södertörns högskola kan också ge viss kompensation. Arbetarrörelsen och socialdemokratin är ett minne blott. Det är bra att institutionen finns kvar. Alternativet hade varit att överföra alla handlingar till Riksarkivet och att kasta bort alla böcker. Dagarna före flyttningen har man fått komma till Upplandsgatan och ta med sig böcker som gallras. Hur många människor är idag intresserade av dessa böcker, om man inte ens känner till att de finns?
0 #2 Jonas Lundgren, 2011-08-09 11:55
Citerar carlinge wisberg:
Vad annat är att vänta sig av socialdemokrater än att räkna pengar. Det är ändå tragiskt att de inte ens tycker det är värt att slå vakt om arbetarrörelsens historia. Det sista får man nog tycka även om denna historia till sin huvuddel är den reformistiska arbetarrörelsens historia.

Jag håller med dig till stor del om att det kanske inte är helt förvånande att sossarna agerar som de gör. Dock är ju exemplet med hyresgäster som nattklubbar och hotell ganska talande för hur denna del av arbetarrörelsen faktiskt prioriterar.

Vidare tycker jag att man måste se värdet i ARAB:s samlingar. Exempelvis kan den reformistiska rörelsens bevarade material avslöja mycket om den revolutionära arbetarrörelsens historia och förhållande till reformismen.
0 #1 carlinge wisberg 2011-08-09 00:43
Vad annat är att vänta sig av socialdemokrater än att räkna pengar. Det är ändå tragiskt att de inte ens tycker det är värt att slå vakt om arbetarrörelsens historia. Det sista får man nog tycka även om denna historia till sin huvuddel är den reformistiska arbetarrörelsens historia.

Kommentarer kan inte längre lämnas till denna artikel.

Nytt på Clartébloggen

Afghanistan 1979

Kerstin Stigsson - 4 oktober 2018

Under det kalla kriget fanns inte begreppet ”humanitär intervention”, men idag finns detta: ”...en humanitär intervention är när omvärlden griper in i ett land som inte kan eller inte vill skydda sin egen befolkning. Alla suveräna stater förväntas svara för invånarnas säkerhet. Men vad händer om en...

Läs mer...

En valkommentar

Olle Josephson - 11 september 2018

Valresultatet kunde möjligen ha varit ännu sämre, men det är illa nog. Jämfört med föregående val har framför allt KD och SD, riksdagens två mest reaktionära partier gått framåt. V har haft viss framgång, men SAP och Miljöpartiet har backat. Även om Moderaterna glädjande nog gått tillbaka, har de...

Läs mer...

Om Donald Trump, medierna och sanningen

Lars Borghem - 8 september 2018

Vad handlar kriget mellan Donald Trump och de amerikanska medierna om? Den 16 augusti 2018 deltog ca 350 amerikanska tidningar i en gemensam aktion, initierad av Boston Globe, i ett upprop mot presidentens upprepade attacker på nyhetsmedier. Svenska Dagladet har haft några grundläggande artiklar om ett...

Läs mer...

Läs Clarté på nätet! Nr 1/18 Rörelser från golvet

Bildtext

Ledare - Hög tid att lämna baksätet

Hans Isaksson - 17 juli 2018

I Olof Palmes sista valkampanj prydde Socialdemokraterna en valaffisch med en öppen sportvagn. I...

Läs mer...

Bildtext

Fascism i saffransgult

B. Sivaraman och Kumudini Pati - 17 juli 2018

Etnopluralister och identitärer i Europa ser i Indiens premiärminister Narendra Modi ett föredöme. Hans parti...

Läs mer...