2018 1Nytt nummer av Clarté!

Mikael Nyberg skriver om taxibranschen där ny teknik blandas med hundraåriga arbetsvillkor, Erik Bohman skriver om sopkonflikten i Stockholm, Andreas Nyman om offentlig upphandling, Linnea Garli om bokserien Folkrörelse på arbetsplatsen, Frances Tuuloskorpi om konflikten i Göteborgs hamn och mycket, mycket mer.

Beställ nya numret av Clarté!

Den sanne hycklaren är den som har slutat att märka sitt bedrägeri, den som ljuger uppriktigt. (Oscar Wilde)

FN:s Säkerhetsråds Resolution 1973 har i dagarna legitimerat allt militärt våld - t v utom ockupation - för att "skydda det libyska folket" mot Kadafiregimens våldsanvändning i det pågående inbördeskriget i Libyen. D v s allt som kan göras från luften, dvs bombningar av anläggningar, materiel och trupper.

Liknande försök i Kosovo och i Irak har visat att man knappast härigenom kan skydda en civilbefolkning - även om det verkligen hade varit syftet. NATO sitter i skrivande stund i möte och diskuterar uppenbarligen mer drastiska åtgärder. Det pågår en massiv ansamling av västallierade stridskrafter i Södra Medelhavet, vilka sannolikt är till för att användas. USA har, utöver vad Resolutionen anger, deklarerat att Libyens president måste avgå. Man har således inte bäddat för en fredlig lösning.

"I Egypten och Tunisien kunde USA och Europa nöja sig med att 'stödja demokratin', även om det också tog tid...Om mänskliga rättigheter och demokrati är universella värden måste de också försvaras." säger DN:s ledarskribent idag.

"Historia är skit" sade en gång Henry Ford. När man läser sådana högstämda proklamationer inser man, att detta uppenbarligen på sina håll även gäller om historien bara är veckogammal. DN är således helt obekymrad om att kriget mot Kadafi drivits fram av samma stormakter: Storbritannien, Frankrike och USA, som nyligen inte tycktes ha oöverstigliga problem med att fördra Libyens auktoritära regim och som hjälpte den med att beväpna sig mot sitt folk. Ej heller tycks DN begrunda varför just de stater, som har den längsta historien av inblandning och hegemonianspråk i området, nu plötsligt är de pådrivande för att befrämja humanitet och demokrati där. Eller att just de grannstater, tex Saudiarabien, Bahrein, Förenade Arabemiraten och övriga stater inom Arabförbundet vill hjälpa till med att upprätta demokrati i Libyen, i utbyte mot grönt ljus från Väst när man på hemmaplan samtidigt försöker krossa sina inhemska demokratirörelser.

Sveriges utrikesminister Bildt har vänt blad, möjligen efter elaka insinuationer om att det vore hans gamla oljeförbindelser som tidigare dämpat hans stridslust. Han välkomnar nu "beslutet från FN:s säkerhetsråd som ger mandat att med militära medel stoppa attacker av Kadafi på Libyens civilbefolkning". Han överväger deltagande i luftkriget över Libyen - men säger sig avvakta en förfrågan från NATO. Det fanns en tid då Sverige avvaktade sådana förfrågningar från FN - men nya tider, nya seder.

Folkrättsprofessorn i tiden, Ove Bring, är smått lyrisk över Säkerhetsrådets Resolution och kallar den historisk, eftersom hela det sk "Internationella Samfundet" påstås stå enigt i en humanitär fråga och äntligen förmår åsidosätta Libyens nationella suveränitet - och inte i detta syfte, som USA i Irak 2003, behövde uppfinna ett hot mot världsfreden. Till nämnda Samfund räknar Bring tydligen inte några enstaka efterblivna småstater, som Kina, Ryssland, Indien, Brasilien och Tyskland - med knappt hälften av jordens befolkning - som vägrade rösta för Resolutionen.

Bring har tidigare avskaffat neutraliteten. Nu hyllar han, likt andra moderna sk bombliberaler, avskaffandet av den överdrivna respekten för små, icke rumsrena nationer. Du svensk, huka dig - och håll dig rumsren!

Kommentarer kan inte längre lämnas till denna artikel.

Nytt på Clartébloggen

Bild: Robert Nyberg

Kris i befolkningsfrågan

Jonatan Fahlén - 25 maj 2018

Den svenska välfärdsstaten är hotad. Det konstaterar vänsterdebattören Ann Charlott Altstadt i Göteborgs-Posten den 21 april, i en krönika som citeras av bland annat Proletären1. Enligt Altstadt har hotet att göra med den demografiska utvecklingen, med det faktum att ”vi var 8 miljoner 1970,...

Läs mer...

Storbolagen skriver sagan Spotify

Mikael Nyberg - 22 maj 2018

Spotify är störst i världen på strömmande musik via internet. Bolaget omtalas som en del av det svenska IT-undret. Men i praktiken är företaget i händerna på namnlösa finanskapital och några av medieindustrins jättar. Uppgiften är att beskatta en växande användarskara. En recension av boken Den...

Läs mer...

Saknader

Anders Björnsson - 16 maj 2018

Kulturjournalisten Håkan Lindgren gör ett intellektuellt kardinalfel, när han i en artikel om Kommunistiska Manifestet på Karl Marx’ 200-årsdag angriper denna tunna, av Karl Marx och Friedrich Engels gemensamt författade lunta för vad som saknas där (Svenska Dagbladet 5/5 2018): ”Mänskliga eller...

Läs mer...

Läs Clarté på nätet! Nr 4/17 Nu spricker bostadsbubblan

Bildtext

Edouard Louis - "Litteraturen en plats för motstånd"

Monika Zaleska - 31 mars 2018

Edouard Louis debutroman Göra sig kvitt Eddy Bellegueule är en roman om hans liv. Eddy Bellegueule...

Läs mer...