2018 1Nytt nummer av Clarté!

Mikael Nyberg skriver om taxibranschen där ny teknik blandas med hundraåriga arbetsvillkor, Erik Bohman skriver om sopkonflikten i Stockholm, Andreas Nyman om offentlig upphandling, Linnea Garli om bokserien Folkrörelse på arbetsplatsen, Frances Tuuloskorpi om konflikten i Göteborgs hamn och mycket, mycket mer.

Beställ nya numret av Clarté!

Japans huvudö har flyttat sig 2 meter. Jordaxeln har ändrat vinkel 10 centimeter och jordrotarionen bromsades tillfälligt upp när jordbävningen utlöstes i fredags. Det är svårt, även för världens fjärde ekonomi, att motverka jordens tektoniska rörelser . I någon mån har expertisen en rätt säker uppfattning om var och hur jordbävningar kommer att ske - men aldrig när de skall ske. Vi kan emellertid, i mån av resurser och vilja, lindra deras konsevenser - så länge kommer ihåg att vi egentligen vi lever på ett tunt skal runt magman.

De sociala och politiska omvälvningar vi nu bevittnar i de flesta samhällen söder om Medelhavet erbjuder delvis en slående parallell till jordbävningar. Det gäller t ex i båda fall en rätt god förutsägbarhet om var de skall ske. Tidpunkten är däremot omvittnat nästan lika omöjlig att förutsäga, ens för de underrättelsetjänster som förfogar en tilltagande mängd av informatörer, avlyssningsverktyg och spionsatelliter. Effekterna sprider sig i båda fall som vågor, som kan vara världsomspännande, men vars konsekvenser är starkt beroende på lokala strukturer i periferin.

Slående som jämförelsen är, bör den inte dras för långt. Att en tsunamivåg kan få politiska konsekvenser, till och bidra till att stjälpa regeringar 1000-tals mil från platsen, kan nog t ex Lars Danielsson och hans parti vittna om - men sociala revolutioner påverkar inte omvänt tektoniken.

Våra media älskar naturkatastrofer, som erbjuder slående bilder och målande berättelser att förfasas till, även om man inte längre diktar skillingtryck över dem. Politiska omvälvningar, revolutioner genomförs däremot medvetet av människor och kan aldrig karakteriseras som "katastrofer" annat än av de privilegierade skikt som ser sina intressen hotade av dem.

Även om osvuret är bäst förefaller det som om USA, NATO och EU denna gång valt att tills vidare hålla fingrarna borta från Nordafrika och Mellanöstern. Det är klokt av dem. Eftersom det är mindre troligt att valet skulle bottna i en radikal omsvängning i värderingarna hos vederbörande är det nog lärdomarna från de senaste de senaste decenniernas fiaskon för de "koalitioner av villiga", som i Irak och Afghanistan gjort Västmakterna lika impopulära som någonsin den brandkapten som använder bensin i stället för vatten i slangarna. Till och med Arabförbundet, dominerat av regimer som är starkt beroende av Västmakterna för att själva behålla makten, ställer som absolut villkor för stöd åt ett flygförbud över Libyen (dvs de fakto en krigförklaring) att ingen intervention på marken får ske - dvs i dagens läge ett meningslöst uppdrag.

Zarkozys och Camerons aktivism i Libyenfrågan fick tummen ned i EU, och Sveriges röst är avgjort negativ till en intervention - fast man tidigare har sett att sådant kan ändra sig. FN:s säkerhetsråd, som ensamt har behörighet att tillstyrka krig kommer inte att göra det - eftersom Libyens regim må vara en fara för det egna folket, men inte för världsfreden. Till och med USA:s försvarsminister Gates menar att det vore dumt blanda sig i. Om denna linje håller när vågen på allvar når Saudiarabiens oljefält, kommer detta att bli det verkliga testet.

Och det kommer nog på sikt att bli svårare för de härskande att återuppbygga förtroendet bland undersåtarna i Nordafrika och Mellanöstern än det att återuppbygga de förödda städerna på Japans ostkust.

Kommentarer

0 #1 Anders Püschel 2011-03-18 06:49
Flygbombningarna av Libyen börjar inom några dagar, så Isaksson har redan fått fel i sin förutsägelse om västvärldens icke-inblandning. Å andra sidan verkar även Isaksson ta lätt på denna form av aggression, som han kallar blott meningslös. Men för de libyer som får plikta med sina liv eller sin hälsa - både direkt i bombningarna och till följd av dem under många år (minns Irak) - har det så kallade flygförbudet uppenbar betydelse.
Fast det kanske Isaksson struntar i?
För övrigt mäts vinklar så vitt jag vet i grader, inte i centimeter.

Kommentarer kan inte längre lämnas till denna artikel.

Nytt på Clartébloggen

Storbolagen skriver sagan Spotify

Mikael Nyberg - 22 maj 2018

Spotify är störst i världen på strömmande musik via internet. Bolaget omtalas som en del av det svenska IT-undret. Men i praktiken är företaget i händerna på namnlösa finanskapital och några av medieindustrins jättar. Uppgiften är att beskatta en växande användarskara. En recension av boken Den...

Läs mer...

Saknader

Anders Björnsson - 16 maj 2018

Kulturjournalisten Håkan Lindgren gör ett intellektuellt kardinalfel, när han i en artikel om Kommunistiska Manifestet på Karl Marx’ 200-årsdag angriper denna tunna, av Karl Marx och Friedrich Engels gemensamt författade lunta för vad som saknas där (Svenska Dagbladet 5/5 2018): ”Mänskliga eller...

Läs mer...

Ingen ängslighet för det revolutionära marxistiska arvet

Daniel Hedlund - 15 maj 2018

Jag var den som tog emot telefonsamtalet från enhetschefen på ABF Stockholm och direkt ifrågasatte denne när han ställde in seminariet ”Marx 200e födelsedag” på ABF-huset den 5 maj. I tidningen ETC uttalade jag mig därefter om det inträffade i egenskap av ordförande för Clarté. Tord Björk har nu...

Läs mer...

Läs Clarté på nätet! Nr 4/17 Nu spricker bostadsbubblan

Bildtext

Krönika om Zimbabwe

Karen Hedvig Petersen - 31 mars 2018

Forskare som Mahmood Mamdani och Joseph Hanlon har framhållit några alltför okända aspekter av...

Läs mer...

Bildtext

S och LSS på glid

Hans Hallerfors - 31 mars 2018

Regeringen har stoppat Försäkringskassans nya tvåårsomprövningar av personig assistans enligt LSS...

Läs mer...

Bildtext

Profitörerna tar sig igenom vinsttaken

Linn Herning - 31 mars 2018

Vinstuttagen i skolan ska begränsas lovar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. I Norge gick...

Läs mer...