Sångtext: BOB DYLAN (Nobelpoet)

Jo, vår granne, grannbusen, han är bara en människa

Hans fiender säger att han bor på deras mark

Man satte honom i underläge - en miljon mot en

Han fick ingen plats att fly till, ingen plats att undkomma till

Han är vår granne, busen

I denna text låtsas Bob Dylan att den arabiska nationen framför sin syn på Palestinafrågan. Han låter histiorieskrivningen bli så absurd  att offer och förövare byter plats. Araberna tvangs de facto av stormakterna genom den hemliga Balfouröverenskommelsen 1917 att upplåta sitt territorium åt europeiska judar. 800000 Palestinier fördrevs 1947-48.
Underläget är på sin höjd en sanning med modifikation: stormakterna stod från
början bakom projektet Israel. Ingenstans att fly till - d v s inte till  Europa och USA, som tyckte att Palestina i stället var en lämplig lokal att placera  av dem själva förföljda och utestängda  människor på. Busen (Bully) om Israel är förstås tänkt som ironi. Dylan påstår att det är araben som egentligen är busen. Sångtexten råöversatt av HI

 

Vår granne, busen lever bara för att överleva

Han klandras och fördöms för att han lever

Han ska inte slå tillbaka, anses hårdhudad

Han förväntas lägga sig ned och dö när hans dörr är sparkas in

Vår granne, busen

 

Vår granne, busen, fördrevs ur varje land

Han vandrade jorden runt, en landsflykting

Fick se sin familj splittras, hans folk förföljas och härjas

Hann döms för att bara vara till

Han är vår granne, busen

Bortsett från vissa tomma fraser har judar som bekant förföljts , mördats och tidvis diskriminerats redan före Kristi födelse,i Palestina framför allt genom främmande invasorer. Men i synnerhet i diasphoran i kristna länder - där myter som t ex den vandrade juden (jfr romerna) använts för att utmåla dem som nationellt opålitliga. Dock ej så omfattande i arabiska länder. M a o har Israel har historisk rätt att föra krig när det gäller det judiska folkets liv.

 

När han krossade en lynchmobb, fick han kritik

Gamla damer fördömde honom, krävde hans ursäkt.

Han förstörde en bombfabrik sen, men ingen var glad

Bomberna var avsedda för honom, han ansågs ändå bära skammen

Vår granne, busen

Skrevs just när Israel 1982 ställt till massaker på palestinier som man själv förut fördrivit till läger i Libanon. D v s endast mindre omdömesgilla och känslostyrda individer (gamla damer) reagerade på detta.
Bombfabriken:1981 års bombning av Osiraks kärnreaktor i Irak. En olaglig krigshandling som internationellt fördömdes. Man får således bedriva preventivkrig om man har starka vänner i Säkerhetsrådet

 

Chanserna är emot och oddsen är usla

för att han ska följa de regler som världen gjort för honom

För det ligger en snara om hans hals, han har en pistol i ryggen

Varje galning har fritt fram att döda honom

Vår granne, busen

FN och internationell lag skall Israel inte bry sig om - vilket det inte heller gör när det inte passar dem eftersom Israel är så hotat av fiender i hela
världen. Fritt fram för galningar.. d v s .om galningen -är beredd att utsätta sig för bombningar från Israel och USA

 

Han fick ingen verklig vän att tala om

Det han får måste han betala , han får det inte av kärlek

Han köper gamla vapen och han förvägras inte såna

Men ingen skickar kött och blod för att kämpa vid hans sida

Vår granne, busen

Dock med undantag för t ex USA, England, Frankrike och de mest reaktionära grannarna. Fast några miljarder dollar flyter ändå in som kärleksgåvor från USA. Fast även högmoderna vapen - och vart tog atombomben vägen? Kött och blod - med talrika undantag. Helst med flyg.

 

Han omges av pacifister som alla vill ha fred

De ber var natt att blodet måste sluta flöda

Nej, de skulle inte skada en fluga, de skulle gråta då

De ligger och väntar på att deras mobbare skall somna in

Vår granne, busen

Fredrörelsen i världen är Israels fiende...(ironi).... den skönmålar alltid  araberna.. ...vilka bara väntar på att överfalla Israel

 

Alla imperier som förslavat honom är borta

Egypten och Rom, den stora Babylon

Han har gjort en paradisträdgård i öknens sand

Han delar ingen säng med någon, lyder ingens befäl

Vår granne, busen

Se hur Israel har fått sin grannars öknar att blomma när man väl stulit dem!
Med risk för upprepning av lögnen - ingen hjälper Israel och vi stöder inte imperialisterna!

 

Hans heligaste böcker har trampats på

Inget fördrag han signerat var värt det papper det skrevs på

Han tog smulor av världen och han vände det till rikedom

Tog ohälsa och sjukdom som han förvandlat till hälsa

Vår granne, busen

Den mosaiska religionen förföljes idag?? Israel behöver inte internationella
konventioner, de har ju USA! Fast medge att det det var rätt stora smulor ni fått! Om världens folk är friska är det Israels förtjänst.

 

För vad är vi skyldiga honom?

För inget säger de. Han bara gillar att kriga

Högfärd och fördomar och vidskepelse förstås

De väntar på denna översittare som en hund väntar på ett ben

Vår granne, busen

Allt Israel åstadkommit är dess egen förtjänst. De säger att Israel vill kriga, men om bara världen gör som vi vill är vi lätta att komma överens med.
En viss arrogans - vi kallar det stolthet -finns kanske ändå? Men grannarna vill förinta Israel, har vi sagt det?.

 

Vad har han gjort för att få så många ärr?

Har han vänt på floder? Smutsar han måne och stjärnor?

Vår granne, vårt gissel , står på en höjd

Klockan har stannat, tiden står still

Vår granne, busen

Varför älskar inte världens folk Israel? Israel älskar ju alla, som stöder det!
Nej, måne och stjärnor har vi låtit bli, men stulit en god del vatten.
Vi har alltid funnits, skall alltid bestå! Israels elaka grannar må kräla därnere i skiten!

Originalet: Our neighborhood Bully Copyright © 1983 Special Rider musik. Ur albumet Infidels 1983.