Aftonbladet slog upp det stort när det igår meddelades att ryska flygplan hade övat anfall mot Sverige. Krönikören Wolfgang Hansson skrev om vibbar från kalla kriget och illustrerades med den grundstötta ubåten U-137 i Gåsefjärden.

Ett stort nummer gjordes också av det faktum att Sverige inte var ”stridsberett” utan hade alla sina plan på landbacken. Det är svårt att inte referera till kalla kriget och ubåtarna som fanns över halva skärgården, trodde man. Att det fanns mink i hela skärgården var det ingen som hade tänkt på och de som eventuellt råkade ha belägg för att det fanns andra förklaringar än en pågående rysk förberedelse för invasion av Sverige, bland annat filmaren Maj Weschelmann, brännmärktes som landsförrädare och stigmatiserades socialt. Det här var inte så många år sedan när allt kommer omkring. En kille är kvar på scenen. Carl Bildt.

Det är svårt att inte göra som Aftonbladet och förlora sig i en diskussion om verkliga och inbillade kränkningar från rysk sida mot svenskt territorialvatten och luftrum på 1970-1980talet. Dock är parallellen i detta fall lite vansklig att dra. Främst eftersom den som till äventyrs får för sig att läsa Aftonbladets rapportering tydligt ser att det inte rörde sig om en kränkning av svenskt luftrum utan att de ryska flygplanen befann sig i internationellt luftrum.

Skandaliseringen av det faktum att Sverige inte hade flyg i luften vid tillfället för den ryska övningen är också intressant så till vida att det är svårt att tänka sig vad dessa flygplan skulle gjort om de till äventyrs inte stod på landbacken. För det första har ryssarna samma rätt att befinna sig i internationellt luftrum som svenskarna, för det andra, om svenskt luftrum hade kränkts, hur skulle svenskarna ha agerat? De flesta har nog svårt att föreställa sig att Sverige skulle skjutit ner ett ryskt plan. Vad man möjligen kan tänka sig är att svenskarna medelst vingtipp skulle kunnat beordra ryssarna att följa med och eskorterat dem ut från svenskt luftrum.

Vad vi måste förstå i sammanhanget tror jag är att anklagelserna mot svensk militär kommer att mynna i en debatt där före detta militärer som Jan Björklund kan gorma om att vi kan bli sprängda av ryssen när som helst och därför måste satsa pengar på militären. Idag finns inget kallt krig mellan sovjetisk ex.socialistisk statspolitik och imperialistiska länder. Idag finns i Europa i princip bara en konflikt mellan starka och svaga ekonomier. Värdegrunden för länderna är densamma.

Carl Bildt, Jan Björklund och Karin Enström har skaffat sig budgetflygplan. I en tid när arbetslösheten ökar, personaltätheten i vård, skola och omsorg är allt för låg och det finns ett flertal andra saker som skulle behöva regeringens uppmärksamhet kommer vi till ett läge där borgarna kommer flytta fokus från dessa frågor. Jag kan förstå att borgarna är nöjda, men för den svenska arbetarklassen riskerar detta bli en kännbar förlust av politiskt reformutrymme i för att förbättra deras vardag.