Den 11 september varje årsamlas människor för att demonstrera mot USA:s krig i Irak, Afghanistan ochgissningsvis nu också i Libyen. Det har blivit en tradition för de som ärengagerade inom den antiimperialistiska rörelsen.

För några år sedan var detinte bara de traditionella grupperna som dök upp, inte bara vänsterpartiet,kommunistiska partiet och de andra. En ny grupp hade anslutit sig, en grupp somtar varje tillfälle i akt att rekrytera nya anhängare bland ungdomar. Senastegången jag själv såg dem var på festivalen ung08 i kungsträdgården. De harparoller som "11/9 was an insidejob" och de kallar sig själva för Sanningsrörelseneller vaken.se.

Den grund på vilkenorganisationen vilar är att man, i likhet med exempelvis Wikileaks, är uteefter sanningen, på deras hemsida får vi veta att denna sanning gärna förtigsav de etablerade medierna och de etablerade partierna, rörelsen slår underifrånoch har på sätt och vis karaktären av en folkbildningsorganisation. Folkrörelseliknelsen är inte helt oviktig. När ABF i Stockholm stod värd för Sanningsrörelsensledare, David Ray Griffins, första föreläsning i Sverige blev kopplingen äntydligare. Många socialister ochkommunister känner också igen språket, retoriken, det konspirativa i tilltalet,mycket liknar den egna rörelsen, vokabulär, att slå underifrån motetablissemanget, och så vidare. dennarörelse är så till förvillelse lik den yttre delen av arbetarrörelsen att mångafrån denna attraheras av Sanningsrörelsen, exempelvis den vänsterpartistiskeriksdagsledamoten Egon Frid.

Skillnaden mellanvaken.se/Sanningsrörelsen och arbetarrörelsen är att arbetarrörelsens kampbygger på fakta om sakers egentliga förhållanden. En annan sak som skiljer detvå rörelserna är Sanningsrörelsens tendens att dra till sig inte baravänsterfolk utan också antisemiter, vilka fritt publicerar sina alster på Sanningsrörelsenswebbplatser. Konspirationsteoriernagår så pass långt att man bör kunna se en självdestruktiv utveckling runthörnet, en tid när samhället utanför blir farligt och man slutar som på1960talet rebellrörelsen gjorde.

Tendensen till attytterligheter möts på halva vägen känner vi redan till, det senaste exemplet ärnär Lars Wilhelmsson, för övrigt också medlem av Sanningsrörelsen och kändantisemit, talade på Al Qudsdagen på Sergels torg 2009 fanns inte baraantisemitiska muslimska fundamentalister i publiken, även palestinaaktivisterfrån vänsterkanten, sida vid sida med antisemiter från den yttersta högerkanten.

Vi inom vänstern haralltid varit kritiska mot religion, kanske är det på sin plats att också börjabetrakta den, om religiös frälsning påminnande, Sanningsrörelsen med samma kritiska blick? Dess svenske starke man,Mikael Cromsjö, var med i Svt:s Debattsenast den 5/5-2011, säger det något om denna grupps spridning och inflytande?