Liberalerna på Gotland med dess ordförande Mats-Ola Rödén i spetsen vägrade att delta i en manifestation mot antisemitism på Kristallnatten. Sveriges Radio Gotland citerar Liberalernas pressmeddelande. Där motiverades ställningstagandet med att ”det gemensamma uttalande som skall läsas upp helt bortser från 1930-talets stora brott mot mänskligheten som begicks i det kommunistiska Sovjetunionen, då åtskilliga miljoner oliktänkande mördades, och ännu fler fängslades, deporterades och torterades”.

Aftonbladets kulturredaktör Åsa Linderborg tar upp att läsarkommentarerna till en artikel av Torsten Kälvemark om Kristallnatten fått betydligt råare kommentarer än vanligt. Hon blev chockad över det ogenerade hatet trots vana vid dagens debattklimat. Gotländska liberalernas hållning till minnet av Kristallnatten har hon svårt att finna ord för men skyller på vår tids dumhet.

Det är nog betydligt allvarligare än så. Många partier har instrumentaliserat frågan om antisemitism för att sedan jämställa nazism med kommunism. Ofta genom att försöka både äta kakan och ha den kvar, både tillskriva politiska motståndare att vara antisemiter och därtill att de är anhängare av kommunistiska regimers brott mot mänskligheten vare sig det handlar om fredsaktivister eller arbetarrörelsen. Både liberaler och moderater har utmärkt sig på detta sätt. Mats-Ola Rödén visar hur detta dubbelspel nu når sin självmotsägande komiska klimax.

Moderaterna i Tyresö gick 2013 ut i stort angrepp mot pacifisten och tidigare ordföranden för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Åke Sandin och anklagade honom för att vara antisemit och förintelseförnekare. Som bevis hänvisades till en artikel i Expressen från 1997. Där var huvudargumentet för Sandins påstådda antisemitism att han hävdat att det då ofta framförda påståendet att tyskarna tillverkade tvål av offren i koncentrationslägren var en myt. Som källa angav Expressen Svenska Kommittéen mot Antisemitism, SKMA. Att Sandin hade rätt i sak är numera allmänt erkänt, även av SKMA i en broschyr. Någon upprättelse fick aldrig Sandin utan tvärtom användes lögnen än en gång 16 år senare.

Sandin ger sin version av hur karaktärsmordet startade på sin blogg. Han skulle intervjua Håkan Holmberg, partikamrat med Rödén och chefredaktör för Upsala Nya Tidning sedan länge, tillika ordförande för SKMA under 90-talet. Sandin frågade honom varför det inte var dags att informera om att tyskarna faktiskt inte hade gjort tvål av sina mördade offer. Då hände något som aldrig hänt Sandin tidigare när han intervjuat ett oräkneligt antal personer för de över 5000 närradioprogram han gjort. Holmberg slog plötsligt av bandspelaren och menade att det fanns bevis. Sandin skriver elakt: ”Det verkade som det här var en historieförfalskning, som var så bra för hans syften att han ville slå vakt om den.” Att åtminstone Expressen vidhöll myten om tvåltillverkningen som ett bevis för Sandins antisemitism med SKMA som källa mot bättre vetande ger en mörk bild av SKMA.s agerande.

Att SKMA företrädaren Jonathan Lehman med hjälp av Expo och Moderaterna återbrukar den falska anklagelsen kombinerat med nya anklagelser 16 år senare gör bilden än mörkare. Med hjälp av guilt by association stämplas Sandin av Expo som ”Sveriges mest rumsrene antisemit och förintelseförnekare”. Sandins påståendet att många miljoner judar dödades av tyskarna och att offer gasades ihjäl i Auschwitz undanhålls läsaren. Istället tas varje tillfälle i akt att ta hans påstående om detaljer ut ur sitt sammanhang och ge dem orimliga proportioner.

Återkommande är argumentet mot fredsaktivister som Sandin och personer ur arbetarrörelsen att omnämnande av andra folkmord eller förtryck samtidigt som man tagit upp antisemitism innebär en relativisering av Förintelsen. Det som Liberalerna på Gotland nu gör med den stora skillnaden att varken pacifister eller arbetarrörelsen vägrar delta i gemensamma manifestationer på Kristallnatten. Anklagelser om antisemitism har varit ett standardargument för att tysta fredsopinion och arbetarrörelsen. Det användes ofta i samband med Jugoslavienkonflikten och NATOs krig mot Serbien och återkommande när Israels krigföring mot palestinier kritiseras.

Den underliggande trenden är dock mycket allvarligare än instrumentalisering av antisemitism för att bekämpa fredsvänner och vänstern. Det pågår en omskrivning av historien i Europa, ofta med Sverige och svenskar i huvudrollen. Jiddischexperten Dovid Katz i Vilnius kallar det som pågår en fördunkling av historien där kommunism och nazism likställs. En teori breder ut sig där det hävdas att det under andra världskriget skedde två folkmord, det tyska riktat mot judarna och det sovjetiska riktat mot olika folk i Östeuropa. Denna dubbla folkmordsteori är enligt Katz den nya förintelseförnekelsen. Den har blivit ett sätt att relativisera Förintelsen, inte minst i de delar av Europa där gravarna efter massavrättningarna allestädes är närvarande och myten om att Förintelsen inte skett är omöjlig att upprätthålla.

Det sker visuellt genom att återkommande exponera hammaren och skäran tillsammans med hakkorset för att illustrera orsaken till Andra världskriget, något som den svenska statliga historiemyndigheten Forum för levande historia var en av de första med att använda i en större utställning 2005. Denna visuella syn på andra världskrigets krigsbrott har sedan blivit standardsättet att framställa andra världskriget på museum efter museum i Östeuropa. Idag används också samma visuella framställning av historien av EU i det nyligen öppnade House of European History i Bryssel. Bara i förberedelsefasen har det kostat en halv miljard kronor. Kommunism och nazism framställs som jämförbara totalitära system med EU som lysande demokratiskt alternativ med de nykoloniala realiteterna bortsuddade.

Ledande i det internationella arbetet för att skriva om historien enligt den dubbla folkmordsteorin är moderaten Göran Lindberg. Han var talesperson för alla konservativa och kristdemokratiska partier i EPP gruppen i Europarådet när kampanjen för att skriva om Europas historia startades 2006. Numera är han ordförande för Platform of European Memory and Conscience som med Pragdeklarationen som ideologisk grund verkar för det som Dovid Katz ser som relativisering av nazisternas folkmord och den nya förintelseförnekelsen. I den visuella presentationen av Pragdeklarationen går man ännu längre än tidigare. Nu blir nazism och kommunism ett och samma genom att sätta hammaren och skäran mitt i den svart-röd-vita naziflaggan.

20181119154226 Prague declaration

En omskrivning av historien breder ut sig i Sverige. Foton från invigningen av Bromma 1937 med besökande tyskt flygplan och den tyska nationalflaggan som då innehöll hakkorset blir till bevis för att socialdemokraterna samarbetade med nazisterna. I en video gjord av SD-ägda Samtiden får arbetarrörelsens kampsång Internationalen utgöra bakgrundsmusik medan socialdemokraterna framställs som att de ensamma gjort rasbiologi till vetenskap och hjälpt Nazityskland mer än något annat parti.

Det är inte bara arbetarrörelsen som hotas av denna nya historia som berättas inte minst med omfattande offentligt stöd av svenska staten och EU. Även fredsrörelsen och alla andra folkrörelser som strävat efter samhällsförändring står i skottgluggen om de någonsin dristat sig till att på allvar stå upp mot den rådande ordningen.

Liberalerna omfattade de nya tankarna när de tillsammans med allianspartners i regeringen och det av näringslivet sponsrade Upplysning om kommunism uppmärksammade 23 augusti 2014 som en dag för offren för totalitarism. Denna aktionsdag är en av moderaten Lindblads främsta verktyg för att skriva om Europas historia. När liberalerna på Gotland avstår från att delta i uppmärksammandet av Kristallnatten och SD skriver om historien är det en logisk konsekvens av den pågående statliga och av EU och näringslivet finansierade omskrivningen av historien.

Det finns anledning för alla folkrörelser att samlat stå upp för en historia där folkrörelsernas strävan efter samhällsförändring vare sig den tagit revolutionära eller reformistiska former ses för vad den är. De breda folklagrens ibland otillräckliga eller missriktade men ändå strävan efter demokratisering av samhället. Vi kan inte låta folkrörelsernas motståndare få tolkningsföreträde.

--- 2018-12-09 kl 11:15 ---

Efter en intensiv debatt om innehållet i denna artikel har vi satt streck i debatten. Vi lär få anledning att återkomma till frågor inom samma ämne. Tack för all medverkan!

Webbredaktionen