Jag läser ett reportage om Gula västarna i franska Libération. Det är hittills nära 300 000 personer som, iklädda självlysande varselvästar, blockerat vägar och bensinstationer i protest mot regeringens skattehöjningar på bensin och diesel. Och som vanligt i Frankrike leder protesterna till bråk och till tårgas från polisens sida. Hittills har en person dött och 528 sårats (varav 17 allvarligt), däribland flera poliser och brandmän.

Av reportaget framgår att en ny protest, denna gång nationell, planeras i Paris till helgen. Man avser att blockera huvudstaden och att hålla ett möte på Place de la Concorde.

De protesterande som intervjuas är framför allt lågavlönade arbetare och personer med osäkra anställningsförhållanden, arbetslösa, fattigpensionärer, människor på landsbygden som till följd av usla kollektiva kommunikationer är beroende av sina bilar. Men av intervjusvaren framgår att protesterna inte bara handlar om priset på bensin. Det är ett missnöje med regeringens politik i stort, med den växande ojämlikheten i det franska samhället. "Allt åt de rika, och ingenting åt oss", säger en av de protesterande. De rika har blivit fler och rikare under Macron, säger en annan, men att de fattiga också blivit fler, det talas det mindre om. En 43-årig åkare berättar att hans två döttrar, som är sjukvårdsbiträden, tjänar 800 euro i månaden, och på den lönen ska de också ha råd med bensin, helt omöjligt. På en motorhuv sitter en påskrift med texten "Macron du är en tjuv". En yrkeschaufför säger: "Vi styrs av folk som inte lever våra liv och inte förstår våra problem."

Att skatterna på bensin och diesel är ett sätt att försöka få bukt med luftföroreningarna och miljöhoten, det är inte ett argument som biter på Gula västarna. Och heller inte på de svenska väljare som i valet nyligen röstade på Sverigedemokraterna just för att det partiet sade sig vilja sänka bensinpriset.

Vilket visar att en radikal ekonomisk jämlikhetspolitik är en förutsättning för att planeten ska kunna räddas. Det är bara rättvisa och icke-segregerade samhällen, utan alltför stora klassklyftor, som med stöd av medborgarna kan vidta de åtgärder som idag behövs.

Kommentarer   

0 #7 Bertil Carlman 2018-11-24 13:23
"Sett från en högre ekonomisk samhällsforms ståndpunkt kommer enskilda individers privata äganderätt till jorden att framstå som något lika osmakligt som att den ena människan äger den andra. Inte ens ett helt samhälle, en nation, ja inte ens alla samtida samhällen tillsammans är ägare till jorden. De är bara dess besittare, dess nyttjanderättsinnehavare och har att som boni patres familias efterlämna den förbättrad till följande generationer."
Tack för citatet! Det har jag nog inte sett förut (som så mycket annat). Om jag bara haft lite av förmågan att uttrycka mig på detta vis!
Citera
+2 #6 Fred Torssander 2018-11-22 19:41
När det gäller vad som skulle krävas för att undvika en klimatkatastrof, har PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) faktiskt rapporterat att det i så fall rör sig om betydligt mer än ett regeringsskifte: "För att undvika att överskrida en tröskelnivå för planeten … krävs en djupgående omvandling byggd på en fundamental omorientering av mänskliga värden, sedvänjor, institutioner, ekonomier och teknologier" (min övers/ F) climateandcapitalism.com/.../hothouse-earth-1
Vi som är marxister kan hänvisa till Marx uttalande i frågan om mänsklighetens förhållande till jorden. Finns i Kapitalet band 3 "Sett från en högre ekonomisk samhällsforms ståndpunkt kommer enskilda individers privata äganderätt till jorden att framstå som något lika osmakligt som att den ena människan äger den andra. Inte ens ett helt samhälle, en nation, ja inte ens alla samtida samhällen tillsammans är ägare till jorden. De är bara dess besittare, dess nyttjanderättsinnehavare och har att som boni patres familias efterlämna den förbättrad till följande generationer." (FYRTIOSJÄTTE KAPITLET
Jordränta på byggnadsmark. Gruvränta. Markpris)
Citera
0 #5 Kerstin Stigsson 2018-11-22 11:30
Men du är en av dessa 99%, Margareta (för jag antar det) Du måste ha en åsikt om vilket ekonomiskt system du vill ha? Vad anser du är det ekonomiskt systemet som bäst tillvaratar naturen och miljön, och som är rättvis och jämlik?
Det finns en del ekonomiska system att välja på - kapitalism, blandekonomi, socialistiskt, kommunistiskt eller något annat system.
Det var någon på en annan blogg som föreslog att vi skulle slopa pengarna i samhället. Jag frågade honom hur detta skulle gå till, och undrade om han var för byteshandel. Som svar medgav han att det skulle till en början vara komplicerat.
Jag tror det är i Dalarna som ett samhälle har infört en egen valuta. Och dom säger att det funkar bra (iaf i dom intervjuer jag har sett på TV).
Citera
0 #4 MargaretaZetterström 2018-11-22 10:11
Ola! Jag har nu läst om den bokanmälan (Ransonera mera!) som du hänvisar till. Det är mycket intressanta synpunkter som där framförs.
Citera
0 #3 MargaretaZetterström 2018-11-21 14:39
Här handlar det inte om vad jag, personligen, vill ha för ekonomiskt system. Skapandet av ett rättvist och någorlunda jämlikt samhälle måste vara en fråga för hela det arbetande folket, eller för "de 99 procenten" om man så vill.
Citera
0 #2 Ola Inghe 2018-11-21 13:14
Det finns dock ett alternativ till skatter/avgifter som kan fungera även i väntan på radikal ekonomisk jämlikhet. Och det är ransonering. Se min anmälan av en bok i ämnet i Clarté 3/13: www.clarte.nu/.../8608-Ransonera-mera--86
Citera
-1 #1 Kerstin Stigsson 2018-11-21 12:36
En bra artikel, Margareta!
Men du skriver i slutet att en radikal ekonomisk jämlikhet behövs - utan att gå in på hur den ska se ut. Ska den vara kapitalistisk eller socialistisk? Eller du kanske föredrar ett annat ekonomiskt system?
Citera

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.