Jan Myrdal påstår i senaste numret av FiB att USA och Nato nu håller på att förbereda en situation som ska ”möjliggöra ett avgörande förstaslag” och kunna bomba Ryssland med atomvapen innan de har möjlighet att svara. Den enda ”verklighetsbakgrund” han anger är att de internationella kärnfysikernas Science and Security Board flyttat fram sin domedagsklocka till två och en halv minut före midnatt.

Nu är det ju inte första gången Myrdal menar att krigsrisken är akut. I själva verket har han hävdat det konstant sedan åtminstone 1951 (när den kanske var det). I april 2014 hävdade han med anledning av utvecklingen i Ukraina på Lindelöfs Blogg: ”Nu är storkrig i Europa möjligt; ja nästan troligt…Om inte Ryssland denna gång – som Sovjet och Kina 1952 – med militär beredskap förmår tvinga Förenta staterna till reträtt (och/eller spränga EU-fronten) då blir kriget oundvikligt. Ryssland kommer då att tvingas inleda ett krig i Europa som blir vad som kan kallas ett ´rättvist krig’.”

Som marxister brukar vi hävda att krig inte orsakas av individuella galningar eller enstaka terrordåd. Det var inte ett pistolskott i Sarajevo som var den grundläggande orsaken till första världskriget utan att de imperialistiska stormakterna försökte omfördela imperierna mellan sig. Det var inte för att Hitler var en galning som andra världskriget bröt ut utan för att det tyska monopolkapitalet behövde ”Lebensraum” och ville skaffa nya råvarukällor och avsättningsmarknader.

Kan någon förklara för mig vilka de materiella orsaker är som idag skulle tvinga USA-imperialismen att utsätta stora delar av Ryssland, Europa och sannolikt även den amerikanska kontinenten för kärnvapenförstörelse och nukleär vinter? 

Hotet mot USA:s världsherravälde kommer knappast från Ryssland utan från Kina. Kina har redan passerat USA som världens starkaste ekonomi om man tar hänsyn till köpkraftsindex och kommer snart att ha gjort det även i absoluta tal. Det är inte längre amerikanska företag som som står för de viktigaste investeringarna i Afrika eller Europa utan Kina. Medan Trump pratar om America first sluter kineserna de ena viktiga handelsavtalet efter det andra. I sin strävan att bygga ”Den nya Sidenvägen” har Kina köpt hamnar såväl i Australien som i Grekland och förhandlar om att bygga en i Brofjorden. Det är inte GM som köper Volvo utan Geely. För den som vill förstå hur Trumps katastrofala diplomati lett till att allt fler av USA:s tidigare strategiska allierade i Asien och Australien nu med stormsteg närmar sig Kina,har den amerikanske historieprofessorn Alfred W. McCoy gjort en utmärkt redovisning: The World According to Trump. Or How to Build a Wall and Lose an Empire.

Jag skulle kunna förstå om den amerikanska imperialismen skulle starta krig mot Kina för att hindra denna utveckling. Men varför ska de ta omvägen över Ryssland och därigenom riskera sin egen existens?