NMR-marschen i Göteborg den sista september blev trots massiv förhandspublicitet och dito polisskydd mot tiotusentals förbannade göteborgare  ingen odelad framgång för nazisterna. Såvitt man inte vill kalla en eskorterad promenad från den ena ICA-butiken till den andra och åter för en framgång.

Jimmy Åkesson tvangs till och  med  leverera ett så pass kraftfullt avståndstagande från nazismen,  som han bara orkade: "Det är en ganska sorglig dag i svensk politik. Ni har säkert följt händelserna i Göteborg där extremister från både vänster och höger drabbar samman."

Det kunde inte ens Donald Trump ha sagt bättre.

En elak bedömare skulle kanske till och med ha betecknat nazimarschen som ett ömkligt och ett för såväl rörelsen som för samhället kostsamt  fiasko. Och kanske till och med  parafrasera ordstävet:

"Mycket väsen för lite ull, sa gumman då hon klippte nassen".