Nytt nummer av Clarté!

Senaste ClartéImperialismen - Sagan om det statslösa kapitalet

Håller imperialismen på att bli överspelad? Ser vi ett rotlöst nätverkskapital riva gränserna i världen? Överger kapitalisterna nationalstaten? Inte alls. Storföretag och finansiella kapital opererar över hela världen. Men de litar till sina stater för att säkra sina företräden, förhandla, hota och ingripa militärt. Störst och mest aggressivt är USA, men dess ekonomiska grund blir allt svagare. I tre artiklar analyserar Clarté imperialismen i dag.

Beställ nya numret av Clarté!

Nytt på Clartébloggen

Fridays for Future, Berlin, 25 januari 2019, foto: Leonhard Lenz [CC0]

Systemförändring – inte klimatförändring

Åke Kilander - 23 mars 2019

De stora hoten mot mänskligheten, kärnvapenkrig och miljökatastrof, kan inte avvärjas inom kapitalismens ramar. Men lösningen då? Denna artikel diskuterar socialismens förutsättningar i ett 2000-tal på katastrofens rand.

Läs mer ...

Till försvar för internationell rätt. Uttalande från Svensk-Kubanska Föreningens årsmöte 2019

Webbredaktionen - 22 mars 2019

Vi ser ett ökande förakt för mellanstatliga relationer från världens största ekonomi och enda militära supermakt. Internationell rätt, internationella och bilaterala avtal trampas hänsynslöst under fötterna med maktfullkomlig arrogans. FN och WTO, ingångna avtal med Ryssland och Iran, är exempel där...

Läs mer ...

Kampen för reformer. Svar till Benny Andersson

Kerstin Stigsson - 18 mars 2019

Kampen för reformer och mot reformismen är en avgörande del av vår kamp till ett socialistiskt samhälle. Benny Andersson hävdar att jag visserligen inte är motståndare till reformer men att det är ”nog mest en läpparnas bekännelse”. Jag får förmoda att Benny Andersson känner till att jag är medlem i Sveriges...

Läs mer ...

Marx-Engels-Forum, Berlin. Foto: MA

Marx, Engels och Lenin om kampen för reformer. Eller hur arbetarklassen erövrade sitt klassmedvetande och förlorade det

Benny Andersson - 17 mars 2019

För Lenin, liksom för många andra av arbetarrörelsens ledare i slutet av 1800-talet, var Marx och Engels viktigaste insats inte deras ekonomiska analyser, utan att de hade identifierat den enda kraft som är i stånd att störta kapitalismen och införa socialismen - arbetarklassen. Före Marx och...

Läs mer ...

Läs Clarté på nätet! Nr 3/18 Klimatkrisen

Bildtext

Klimatkrisen är här

Redaktionen - 15 december 2018

Hetta, torka och bränder präglade sommaren i Sverige mer än någonsin i historisk tid. FN:s...

Läs mer ...

Bildtext

En digital framtid - massövervakning och fascism

B Sivaraman och Kumudini Pati - 15 december 2018

Statliga databaser med detaljerade personuppgifter, registrering av telefonsamtal och datatrafik,...

Läs mer ...

Bildtext

Nere på samhället

Mikael Nyberg - 15 december 2018

Mikael Nyberg skriver i den nyutkomna boken Birgit Ståhl-Nyberg - Det nya modet om sin mor och...

Läs mer ...