1/11 Upproren och kriget

Nummer 1/2011 omspänner upproren i Nord-Afrika och kriget i Libyen jämte Sovjet historiska roll för ett framtida socialistiskt sammhälle.

En artikel beskriver skeenden och förklaringar för upproren i Egypten, Paul Amar Vägen till Tahrir. Kriget i Libyen behandlas i fyra artiklar bl.a. Vijay Prashad Stulen vår, Mohammed Hassan Ingen frihet med Nato:s hjälp och Mathias Cederholm Ny giv i spelet om oljan.

Den som i dag förespråkar ett framtida socialistiskt samhälle kommer inte undan en fortlöpande diskussion om Sovjets historia. I detta nummer av Clarté publicerar vi tre texter om Sovjet. Den längsta skrevs redan 1996, Moshe Lewins recension av Francois Furets bok, Slutet på illusionen. Den blev den kanske den viktigaste boken i 1990-talets antikommunistiska offensiv.

Moshe Lewin var fram till sin död 2010 en av de allra främst Sovjetkännarna; han gick grundligt empiriskt till väga och avvisade ideologiskt bestämd, svepande historieskrivning. Lennart Samuelsson går igenom hans insatser.

Den tredje Sovjetartikeln är också en recension, men av en nyutkommen roman, Francis Spuffords Red plenty. Ämnet för den är ovanligt i romansammanhang: Sovjets ekonomiska politik från 1930-tal till 1960-tal.

Prenumerera!

Innehållet

1/11 Upproren och kriget

Libyen i säkra händer?

Daniel Cederqvist

Stulen vår

Vijay Prashad

Ny giv i spelet om oljan

Mathias Cederholm

Krigshysteri

Stefan Lindgren

Tågeländet

Åke Johansson

Jubel i Dakar

Charlotte Wiktorsson

Valfritt skolelände

Olle Josephson

Från Röda armen till arkiven

Lennart Samuelsson

Rätt och fel om SKP

Per-Åke Lindblom

Recensioner 2011-1

Redaktionen

Köp äldre utgåvor!

Vi säljer enstaka nummer ur vår tidigare utgivning.

Tidningen Clarté

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 1 100 exemplar.

Tidskriften, som första gången publicerades 1924, ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet.