4/10 Vad gör vi nu

Det gick illa för socialdemokratin i valet. Väljarstödet blev rekordlågt, Reinfeldt och Borg sitter kvar och Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Vilka slutsatser kan vi dra? Är det dags att anamma medelklassframtiden? Måste vi våga ta debatten med högerpopulisterna? Skribenter i detta Clartétema svarar nej på båda frågorna.

Mikael Nyberg spårrar de moderata framgångarna till bank- och bostadssvindeln. Moderaterna är det största bidragspartiet!

Göran Ahrne tillbakavisar tanken att arbetarklassen försvunnit, och Ali Esbati föreslår att vi ska våga vägra ta debatten med Sverigedemokraterna.

I en enkät svarar Frances Tuuloskorpi, Jesper Nilsson, Lars Henriksson och Tord Björk på frågan vad vi nu bör göra.

Prenumerera!

Innehållet

4/10 Vad gör vi nu

Köp äldre utgåvor!

Vi säljer enstaka nummer ur vår tidigare utgivning.

Tidningen Clarté

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 1 100 exemplar.

Tidskriften, som första gången publicerades 1924, ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet.