3/10 Infrastruktur i privata banor

Har kapitalismen börjat äta förutsättningarna för sin egen utveckling?

En gång i tiden förstatligades järnvägar och andra delar av infrastrukturen, eftersom privat drift visat sig skadlig för det samlade kapitalet. Marknadsekonomin kunde inte utvecklas vidare utan ett mått av planhushållning.

Men nu privatiseras och avregleras stora delar av infrastrukturen. Enligt strategerna bakom omvälvningen blir det effektivare och bättre om marknadskrafterna släpps lösa längs järnvägsspår och kraftledningar. Som vi visar i detta nummer av Clarté stämmer detta inte alls. Tvärtom har de nyliberala reformerna utmynnat i tågkaos, ockerpriser på elektriciteten och andra bekymmer.

Prenumerera!

Köp äldre utgåvor!

Vi säljer enstaka nummer ur vår tidigare utgivning.

Tidningen Clarté

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 1 100 exemplar.

Tidskriften, som första gången publicerades 1924, ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet.