2/10 Socialismen: Möjlig och nödvändig

Numret handlar till mycket liten del om socialismen som en dröm om det goda samhället. De är tvärtom fyllda av faktagranskningar och rationella överväganden: om det nuvarande systemets oförmåga att lösa de ekonomiska kriserna, om den tekniska utvecklingens nivå, om möjligheterna att fatta långsiktiga ekonomiska beslut på demokratisk grund.

Robert McChesney och John Bellamy Foster skriver om socialismens nödvändighet och möjlighet från amerikanska utgångspunkter. Björn Nilsson levererar ett lärostycke om morötter och planekonomi. Benny Andersson visar hur den "mogna" kapitalistiska ekonomierna inte längre klarar den offentliga välfärden. Daniel Cederqvist och Olle Josephson refererar en europeisk debatt om socialistisk demokrati, och Mikael Nyberg spårar en tilltagande parasitism i monopolkapitalismen.

Det gamla systemet är nerkört. Socialismen visar sig nödvändig. Socialismen visar sig möjlig.

I artikeln Fimpa monarkin! kommenteras två artiklar med anknytning till temablocket om socalismen som publicerats enbart på Clarte.nu:

Prenumerera!

Innehållet

2/10 Socialismen: Möjlig och nödvändig

Köp äldre utgåvor!

Vi säljer enstaka nummer ur vår tidigare utgivning.

Tidningen Clarté

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 1 100 exemplar.

Tidskriften, som första gången publicerades 1924, ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet.