4/09 Jakten på det fossila bränslet

Västvärldens ledare talar allvarligt om att avstyra klimatkrisen. Samtidigt lägger de ner enorm energi — inte minst militärt — på att försäkra sig om de sista dropparna olja och naturgas. Det går inte ihop.

I detta nummer av Clarté granskar vi i tre artiklar jakten på det fossila bränslet. Såväl Vita huset som Bryssel och svenska ministrar är inblandade.

Prenumerera!

Innehållet

4/09 Jakten på det fossila bränslet

Köp äldre utgåvor!

Vi säljer enstaka nummer ur vår tidigare utgivning.

Tidningen Clarté

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 1 100 exemplar.

Tidskriften, som första gången publicerades 1924, ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet.