2/09 Privata affärer - Hotet mot det allmänna

Detta nummer av Clarté behandlar hur den allmänna och offentliga sektorn utsätts för riskkapitalisternas intresse.

Hans Isaksson ställer frågan om patienterna vinner något på vårdvalssystem som leder till alltmer vinstdrivna mottagningar.

Dan Kotka rapporterar från ett konkurrensutsatt SJ.

Knut Lindelöf skriver om grundskolans upplösning och framväxten av en klassegregerad, marknadsstyrd skola.

Ylva Hasselberg går igenom hur kunskapsutbytet privatiseras och den kapitalistiska logiken tränger allt djupare in i vetenskapen.

Prenumerera!

Köp äldre utgåvor!

Vi säljer enstaka nummer ur vår tidigare utgivning.

Tidningen Clarté

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 1 100 exemplar.

Tidskriften, som första gången publicerades 1924, ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet.