4/08 Krisen!

Keynes är i ropet igen och den nyliberala ideologin förbrukad. Krisen försvagar USA. Folk ser Obama på TV och förlorar sig i drömma om en ny välfärdsstat.

Kommer det växande Kina att kunna agera friare, utan hänsyn till dollarn? Kan samarbetande latinamerikanska länder frigöra sig?

Bakom den finansiella kalabaliken ligger en överproduktionskris som började redan på 1970-talet. Krisen blir långdragen och varken Obama, Mona eller den kinesiska marknaden kommer att frälsa oss från verkningarna. Dags att organisera motstånd!

Prenumerera!

Köp äldre utgåvor!

Vi säljer enstaka nummer ur vår tidigare utgivning.

Tidningen Clarté

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 1 100 exemplar.

Tidskriften, som första gången publicerades 1924, ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet.