3/08 Klasstrider | Rapporter från golvet

Nu väntar hårda tider. Hur hårda beror på hur välorganiserade och insiktsfulla vi är i bostadsområden och på arbetsplatser och skolor.

I detta clarténummer beger vi oss därför ner till kajer och restaurangkök. De tre artiklar som följer är rapporter från en pågående kraftmätning mellan samhällets klasser. Vilka är förutsättningarna för att reorganisera kollektivet av arbetare?

En sak är säker: något annat sätt att verkligen reda ut krisen finns inte.

Prenumerera!

Innehållet

3/08 Klasstrider | Rapporter från golvet

Köp äldre utgåvor!

Vi säljer enstaka nummer ur vår tidigare utgivning.

Tidningen Clarté

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 1 100 exemplar.

Tidskriften, som första gången publicerades 1924, ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet.