2/08 Stalins märke

Visst bör Forum för levande historia läggas ned. Det är en myndighet för statsstyrd åsiktsbildning som vill se historien i oförklarliga kategorier av gott och ont. Därmed tystas de allvarliga diskussioner som vi kunde lära något av. Som den om ryska revolutionens avtryck i historien.

I detta clarténummer diskuterar vi Stalintidens Sovjet. Vi har inte färdiga svar. Läs Benny Anderssons och Stefans Lindgrens artiklar och jämför! De drar åt olika håll i sina analyser, men båda har respekt för fakta, helhetsperspektiv och beredskap att problematisera — liksom dagens ryska historieforskning som Lennart Samuelson redogör för. Det är en nödvändig diskussion.

Prenumerera!

Köp äldre utgåvor!

Vi säljer enstaka nummer ur vår tidigare utgivning.

Tidningen Clarté

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 1 100 exemplar.

Tidskriften, som första gången publicerades 1924, ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet.