1/08 Vart går (s)?

Den tredje vägen. Så har socialdemokratin i Sverige kallat sin politiska strategi efter folkhemsmodellen av- skrevs i början av 1990-talet. 1 andra länder har det talats om “den nya mitten”. Vart går socialdemokratin idag?

Mikael Nyberg ser ingen välfärdsstat spontant återuppstå ur den pågående krisen för den avreglerade finanskapitalismen. Mona Sahlin och LO ger snarare upp det sista som är kvar.

LO-ledningen är på väg att sälja ut stora delar av strejkrätten, varnar Kurt Junesjö.

Såväl SAP som Vänsterpartiet har förlorat sin folkliga förankring, säger Aron Etzler i en intervju. Det är dags för en rekonstruktion av folkrörelsen.

I Tyskland har ett nytt, växande vänsterparti ritat om den politiska kartan, berättar Benny Andersson.

Hans Isaksson granskar strategen bakom den tredje vägen, Anthony Giddens.

Folket hus städar ut arbetarkonsten. Karin Hedbrant undrar varför.

Prenumerera!

Innehållet

1/08 Vart går (s)?

Köp äldre utgåvor!

Vi säljer enstaka nummer ur vår tidigare utgivning.

Tidningen Clarté

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 1 100 exemplar.

Tidskriften, som första gången publicerades 1924, ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet.