4/07 Indien och Kina

Huvudnumret i den nyliberale propagandan om globaliseringen är tillväxten i Indien och Kina. Vi förevisas IT-undret i Bangalore, de tusentals nya fabrikerna i Guangdong och alla skyskraporna i metropolerna.

Men det finns andra historier att berätta — om misären som sprider sig längs landsvägar och stigar, och om bönder och lantarbetares motstånd.

Utsa Patnaik, en av Indiens ledande utvecklingsekonomer, skriver i detta nummer av Clarté om jordbrukskris och fattigdom på landsbygden i Indien och Kina. Hon räknar fattiga på annat sätt än Världsbanken.

Författaren Arundhati Roy tar i en intervju ställning för de revolutionära kommunister som verkar i Indien, och journalisten Satya Sagar rapporterar från Nandigram, där en till namnet kommunistisk delstatsregering skickat polis och våldsmän mot folk som vägrar att lämna sina hem för en ekonomisk frizon för utländskt kapital.

Prenumerera!

Köp äldre utgåvor!

Vi säljer enstaka nummer ur vår tidigare utgivning.

Tidningen Clarté

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 1 100 exemplar.

Tidskriften, som första gången publicerades 1924, ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet.