Tema - Folken segrar

 Dela länken
FaceBook  Twitter  

Imperialismen är en papperstiger, försäkrade Mao Zedong vid upprepade tillfällen. Den kunde vara nog så farlig i dag, men så småningom faller den. Börjar USA, mer aggressivt än någonsin, att närma sig den punkten?

USA lider för närvarande nederlag, militärt eller politiskt, på flera fronter. Irak är välkänt, men vi lyfter fram tre andra konfliktområden.

Alistair Crooke och Mark Perry analyserar hur Hitzbollah besegrade Israel i Libanon. Det var också ett strategiskt nederlag för USA. Aijaz Ahmad visar att Latinamerika inte längre är någon bakgård, och John Mage berättar historien om det framgångsrika folkliga upproret i Nepal.6002_01.jpg

Ett urval andra artiklar av samma författare

Recensioner 2016-3

publicerad i 3/16 Slaveriets republik 27 december 2016

Hängt och ohängt 2016-2

publicerad i 2/16 Robotarna 4 augusti 2016

Recensioner 2016-2

publicerad i 2/16 Robotarna 4 augusti 2016

Recensioner 2016-1

publicerad i 1/16 Någonstans att bo 15 juni 2016

Recensioner 2015-3

publicerad i 3/15 Spelet om Eurasien 24 januari 2016

Tema - EU in i väggen

publicerad i 2/15 EU in i väggen 6 december 2015

Hängt och ohängt 2015-2

publicerad i 2/15 EU in i väggen 6 december 2015

Recensioner 2015-2

publicerad i 2/15 EU in i väggen 6 december 2015

Prenumerera!

Köp äldre utgåvor!

Vi säljer enstaka nummer ur vår tidigare utgivning.

Tidningen Clarté

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 1 100 exemplar.

Tidskriften, som första gången publicerades 1924, ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet.