3/06 Individen

Individen och hennes frihet är en ideologisk fixpunkt idag. Man ska förverkliga sig själv.

Men vad är "sig själv"?

Man är alltid individ i förhållande till ett kollektiv: familjen, klassen, företaget, partiet, den religiösa gemenskapen, fotbollslaget. Där borgerliga samhällsförhållanden dominerar, blir vi borgerliga individer.

Vi granskar individualismen i detta clarténummer.

Peter Myrdal ställer den borgerliga traditionens individbegrepp mot tanken att välfärdsstaten tryggar individens frihet. Båda uppfattningarna utgår från den ägande individen. Det behövs något tredje. Karin Hedbrant granskar dejtingsajternas partnermarknad, Mikael Nyberg kommenterar likriktningen i arbetslivet, Rune Beckius läser en norsk debattbok om vänsterindividualism, och Olle Josephson undrar varför klassresan är nästan den enda vägen för frigörelse som anvisas i samtida svensk litteratur. Man reser från klassen, inte med klassen.

Prenumerera!

Köp äldre utgåvor!

Vi säljer enstaka nummer ur vår tidigare utgivning.

Tidningen Clarté

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 1 100 exemplar.

Tidskriften, som första gången publicerades 1924, ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet.