2/06 Sälja det sociala

Offentligt finansierade sjukhus, skolor och pensioner är inte socialism. Ofta dras de också med tung byråkrati och köproblem. Men de är stora framsteg i jämförelse privatfinansierad välfärd. De ger större utrymme för solidaritet, jämlik fördelning och politisk kontroll och styrning. Privatiseringsoffensiverna i de svenska och europeiska välfärdssystemen innebär därför att kapitalet flyttar fram sina positioner.

I några artiklar i detta clarténummer kartlägger vi hur den sociala tryggheten förvandlas till en marknadsfråga. Kollektiva nyttigheter är hotade.

Prenumerera!

Köp äldre utgåvor!

Vi säljer enstaka nummer ur vår tidigare utgivning.

Tidningen Clarté

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 1 100 exemplar.

Tidskriften, som första gången publicerades 1924, ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet.