1/06 Euroclass - överhet på deken

Åker man flygplan i Europa och kan betala bra - dvs. låta någon annan betala - får man åka EuroClass. Enklare folk reser i ekonomiklass. Där görs besparingarna på sittutrymme, mat och service.

Större klasstrider än dem mellan flygresenärer utkämpas dock i Europa i år. Inte bara i Frankrike. I hela Europa rasar konflikter och socialförsärkingssystem, arbetsmarknadslagar och lönenivåer. Konflikterna mellan EU:s medlemsstater tilltar och lamslår unionsprojektet. Och i Östeuropa har gamla herrar bara bytt utstyrsel.

I detta Clarténummer undersöker vi de pågående slitningarna i Europa på några väsentliga punkter.

Prenumerera!

Innehållet

1/06 Euroclass - överhet på deken

Köp äldre utgåvor!

Vi säljer enstaka nummer ur vår tidigare utgivning.

Tidningen Clarté

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 1 100 exemplar.

Tidskriften, som första gången publicerades 1924, ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet.