4/05 Krigstillståndet

I Mellanöstern berövas palestiniernas demokratiskt valda regering sin ekonomiska bas och terroriststämplas av Israel och USA. I Irak kastar ockupationen in landet i kaos. Iran påstås skaffa sig kärnvapenteknologi och med detta som förvändning höjer USA och Israel tonen.

I Danmark provocerar Jyllands-Posten världens muslimer med sina Muhammedteckningar. I Europa röjer det så kallade kriget mot terrorismen väg för en förtryckarstat på EU-nivå.

I detta Clarténummer granskar vi krigstillståndet i världen.

Prenumerera!

Köp äldre utgåvor!

Vi säljer enstaka nummer ur vår tidigare utgivning.

Tidningen Clarté

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 1 100 exemplar.

Tidskriften, som första gången publicerades 1924, ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet.