2/05 Från stadgar till bloggar

Det ska vara nätverk nu för tiden. Så organiseras alltmer politiskt arbete. Föreningar med stadgar, protokoll och årsmöten betraktas som om de vore utdöda arter.

Hur ska de kollektiva demokratiska processer fungera som skulle kunna hota makten? Hur ska det gå när var och en hukar under den egna bloggen?

I detta Clarténummer diskuterar vi den moderna tidens förutsättningar för politiskt arbete.

Prenumerera!

Innehållet

2/05 Från stadgar till bloggar

Köp äldre utgåvor!

Vi säljer enstaka nummer ur vår tidigare utgivning.

Tidningen Clarté

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 1 100 exemplar.

Tidskriften, som första gången publicerades 1924, ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet.