1/05 Det sköra imperiet

USA är landet som förkroppsligar 1900-talets kapitalism. Men den nyliberala modellen, som utgör den ideologiska kärnan, bär på inre motsättningar och kan snart bryta samman. Den överklass som leder den nyliberala revolutionen konsumerar upp tillgångarna, och USA investerar allt mindre. Lägg därtill militära motgångar i Irak, sviktande ställning för dollarn som världsvaluta och ökat beroende av importerad olja, så får man bilden av ett imperium på väg mot nederlag och sönderfall.

Kan breda folklager tvinga fram mer demokratiska klasskompromisser, eller går vi mot en än mer auktoritär ordning?

I detta Clarténummer granskar vi läget för USA-imperialismen.

Prenumerera!

Innehållet

1/05 Det sköra imperiet

Köp äldre utgåvor!

Vi säljer enstaka nummer ur vår tidigare utgivning.

Tidningen Clarté

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 1 100 exemplar.

Tidskriften, som första gången publicerades 1924, ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet.