1/03 USA, Irak och kriget

USA gör öppet anspråk på global hegemoni. Det är kärnan i den säkerhetspolitiska doktrin president Bush lagt fram. Samtidigt har landet långsiktiga ekonomiska problem och är på väg in i en svår överproduktionskris. Makten över oljan i Mellanöstern är viktig i detta skede om USA ska säkra sitt herravälde.

En rad ledande ideologer i USA och Storbritannien har öppet börjat förespråka en ny typ av kolonialism, det vill säga ett direkt imperialistiskt styre av främmande länder.

I detta Clarténummer granskar vi orsakerna till USAs krig i Irak.

Prenumerera!

Innehållet

1/03 USA, Irak och kriget

Herravälde på skör grund

Ledare - Olle Josephson

Nuri as-Saids vålnad

Henrik Skrak

Skälen för kriget (de verkliga)

Aspects of Indias Economy

Åter till kolonialismen

Aspects of Indias Economy

Lästips

Puschel,Inghe och Skrak

Köp äldre utgåvor!

Vi säljer enstaka nummer ur vår tidigare utgivning.

Tidningen Clarté

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 1 100 exemplar.

Tidskriften, som första gången publicerades 1924, ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet.