3/02 Mot bättre vetande

En grundsats i marxistisk historieteori lyder att när produktivkrafter och produktionsförhållanden kommer på kollisionskurs ökar de revolutionära möjligheterna. Vad ser man när man tillämpar det synsättet på informationstekniken? Å ena sidan stora kollektiva rörelser som till liten kostnad utvecklar tekniken till fritt bruk. Å andra sidan licenser, patent och försök från storkapitalet att ta kontrollen.

För frihandelns skull ska tusen miljoner indier nu avstå från sina billiga läkemedel. Astra Zeneca och GlaxoSmithKline får patent och vinstmarginaler skyddade. Det kallas intellektuell äganderätt. De tuberkulossjuka i Indien får svårare att få tag på medicin.

I detta Clarténummer granskar vi hur frukterna av den tekniska utvecklingen hindras att nå ut till folket.

Prenumerera!

Innehållet

3/02 Mot bättre vetande

Köp äldre utgåvor!

Vi säljer enstaka nummer ur vår tidigare utgivning.

Tidningen Clarté

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 1 100 exemplar.

Tidskriften, som första gången publicerades 1924, ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet.