2/02 Postmodern radikalism

En postmodern marxism har äntrat scenen, hyllad av både New York Times och autonoma aktivister. Den postmoderna neomarxismens höjdpunkt visar sig bestå av den amerikanska konstitutionen. USA sägs vara tröskeln till vår befrielse. Men demokratins historia är en annan.

Nationen har ofta varit en viktig bas för antiimperialism. En ny våg av nationellt demokratiska rörelser i Latinamerika, Asien och Afrika är alternativet till etniska strider, fascism och barbari. Är man vänsterakademiker och rädd för att bli tagen för nationalist finns bara en sak att göra: framhålla att nationen är en social konstruktion som ställer Vi mot De andra. Det låter radikalt. Men är det inte att indirekt splittra folk i etniska identiteter och idealistiska villfarelser?

I detta Clarténummer granskar vi postmodern radikalism.

Prenumerera!

Innehållet

2/02 Postmodern radikalism

Köp äldre utgåvor!

Vi säljer enstaka nummer ur vår tidigare utgivning.

Tidningen Clarté

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 1 100 exemplar.

Tidskriften, som första gången publicerades 1924, ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet.