3/01 Stad & bostad | USA & terrorn

Staten och kapitalet. Inom stadsplaneringen gäller ibland konflikten de ohämmade privatintressena gentemot statlig och kommunal planering, men oftare står striden om vilka klassintressen som ska göra sig gällande inom den offentliga bostads- och stadsplanepolitiken. Stockholm är till salu. Hur har privatiseringen gått till och vilka är möjligheterna att göra motstånd?

Imperialistisk terrorism leder oundvikligen till svar i form av individuell terrorism. Om förloppet ska hejdas måste USA sluta att förtrycka främmande länder. Det stora hotet mot världsfreden är det amerikanska säkerhetstänkadet.

I detta Clarténummer behandlar vi både rätten till vår boendemiljö och USA:s krig mot terrorn.

Prenumerera!

Innehållet

3/01 Stad & bostad | USA & terrorn

Köp äldre utgåvor!

Vi säljer enstaka nummer ur vår tidigare utgivning.

Tidningen Clarté

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 1 100 exemplar.

Tidskriften, som första gången publicerades 1924, ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet.