4/00 Ny ekonomi?

I den nya ekonomin står kunskapen i centrum. Det tas nu för givet i samhällsdebatten att kompetensen - inte kapitalet – regerar i arbetslivet. Men är det inte så att kapitalismen fortsätter att förslösa mänskligt kunnande?

Drån akademiskt håll lyfts marknad, arbetare, kapital och kunskap fram som de fyra drivkrafterna i Sveriges ekonomiska utveckling. Men hur är det t.ex. med intellektuell äganderätt? Och vad händer med klasskampen?

Ännu en marknadsekonomisk myt punkteras i detta Clarténummer. Det var inte Marshallhjälpen som lade grunden till tyska undret efter andra världskriget. Det var fjorton miljoner tvångsarbetare under världskriget.

Prenumerera!

Köp äldre utgåvor!

Vi säljer enstaka nummer ur vår tidigare utgivning.

Tidningen Clarté

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 1 100 exemplar.

Tidskriften, som första gången publicerades 1924, ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet.