3/00 Motståndets möjligheter

Under de senaste åren har facken mer och mer pressats på defensiven. Men vi har också sett hur en numerärt starkt försvagad rörelse kan föra imponerande strider mot marknadsliberalismen. Kan arbetarklassen i Europa reorganisera sig?

De transnationella storföretagens frihandelsparadis är i gungning. Vilken är Världsbankens strategi för att återta förlorad mark? Vilken roll spelar så kallade NGO, dvs. stora frivillig- och biståndsorganisationer? Och vad ska tredje världen göra för att stoppa storföretagen?

Prenumerera!

Köp äldre utgåvor!

Vi säljer enstaka nummer ur vår tidigare utgivning.

Tidningen Clarté

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 1 100 exemplar.

Tidskriften, som första gången publicerades 1924, ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet.