2/00 Tankar som styr

I detta Clarténummer studerar vi Antonio Gramscis idéer om hegemonin, makten över tankarna.

Numret innehåller en undersökning av ett stort antal filmer från 30-talet och 90-talet. En diskussion förs om dimensioner som handlingens huvudkonflikt och huvudpersonernas klasstillhörighet som väl illustrerar tidens rådande hegemoniföreställningar.Dessutom diskuteras svensk arbetarlitteratur utifrån Gramscis teorier.

Nu börjar biologiska förklaringar komma på modet igen. Hur skapas hegemoni för rådande föreställningar? Vi ställer frågan: Vad innebär sambandet mellan genteknik och makten över forskningen?

Prenumerera!

Köp äldre utgåvor!

Vi säljer enstaka nummer ur vår tidigare utgivning.

Tidningen Clarté

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 1 100 exemplar.

Tidskriften, som första gången publicerades 1924, ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet.