1/00 Planhushållning

I detta Clarténummer presenteras de brittiska samhällsforskarna Paul Cockshotts och Allin Cottrells modell för en fungerande planekonomi. Bl a diskuteras moderna former av direktdemokrati och om informationstekniken kan användas till fungerande planhushållningsmodeller. Numret innehåller ett konkret förslag till möjlig beräkning av socialismen!

Prenumerera!

Innehållet

1/00 Planhushållning

Köp äldre utgåvor!

Vi säljer enstaka nummer ur vår tidigare utgivning.

Tidningen Clarté

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 1 100 exemplar.

Tidskriften, som första gången publicerades 1924, ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet.