2/99 Indiska vägval

År 2000 beräknas Indiens befolkning uppgå till en miljard människor. Nästan 75 procent bor på landsbygden och 68 procent av arbetskraften är beroende av jordbruket för sin försörjning. Den reformistiska, parlamentariska vänstern har hittills varit mest framgångsrik i Indien, och det finns ingen anledning för marxister att distansera sig från den praktiken.

Samtidigt tar skuldsatta bönder livet av sig. Andra tvingas lämna gård och hem, och i Bihar och Andhra Pradesh pågår blodiga strider mellan lantarbetare och godsägare.

I detta Clarténummer granskar vi några avgörande vägval Indien står inför.

Prenumerera!

Innehållet

2/99 Indiska vägval

Köp äldre utgåvor!

Vi säljer enstaka nummer ur vår tidigare utgivning.

Tidningen Clarté

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 1 100 exemplar.

Tidskriften, som första gången publicerades 1924, ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet.