1/99 Kommunism & antikommunism

Enligt historikern Orlando Figes uppstod den ryska revolutionen i mötet mellan bönder, bolsjeviker och demokratins problem. De historiker som beskriver oktoberrevolutionen som en enkel statskupp glömmer både denna sociala revolution och att revolutionens fortsatta öde under dess första tio år avgjordes av massorna.

Rättslöshet, massmord och nästan avsiktliga svältkatastrofer. Så beskrivs Mao Zedongs Kina i dagens antikommunistiska kampanj. Få försvarar Mao. Få gör allsidiga bedömningar av det stora språnget i slutet av 50-talet eller kulturrevolutionen på 60-talet. Men var inte den kinesiska revolutionen ett av vårt århundrades stora och bestående framsteg?

I detta Clarténummer diskuterar vi om kommunism och antikommunism.

Prenumerera!

Köp äldre utgåvor!

Vi säljer enstaka nummer ur vår tidigare utgivning.

Tidningen Clarté

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 1 100 exemplar.

Tidskriften, som första gången publicerades 1924, ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet.