2/98 Stalin och Hitler | Asienkrisen

Nu tävlar många debattörer om att avslöja övergreppen under Stalintiden. I en frenetisk "bodycount" räknas dödstalen upp. Men historien är fylld av samband som inte låter sig kvantifieras. Den som idag räknar interner måste komma till slutsatsen att USA är världens mest repressiva regim. Inkluderar vi ofödda barn närmar sig antalet offer för Jeltsinregimen antalet offer för Stalinterrorn. Kvantitativa jämförelser är vi benägna att acceptera dem när de motsvarar våra ideologiska föreställningar.

Nu iscensätts i hela västvärlden en ideologisk kampanj mot socialismen som går ut på att nazism och kommunism bygger i grunden på samma idéer. Men var inte nazismen och den marxistiska arbetarrörelsen varandras strategiska dödsfiender?

I detta Clarténummer diskuterar vi kommunismen och nazismen. Dessutom finns en analys av den ekonomiska utvecklingen i Asien.

Prenumerera!

Köp äldre utgåvor!

Vi säljer enstaka nummer ur vår tidigare utgivning.

Tidningen Clarté

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 1 100 exemplar.

Tidskriften, som första gången publicerades 1924, ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet.