4/14 TTIP - Kapital mot demokrati

Frihandel. Så kallas det planerade avtal mellan USA och EU som ska undanröja kvarvarande hinder för de världsomspännande storföretagens expansion. Med TTIP väntar fler utförsäljningar av offentliga tjänster och starkare skydd för bolagens vinster.

Numrets tema är TTIP, men kompletteras med artiklar som "Nätverk för en självutnämnd elit" av Dino Knudsen och "Fascism på svenska" av Britta Ring.

Ett urval artiklar ur utgåvan

Vivek Chibber om hur talar de undre?

Jonah Birch
9 juni 2015

På senare tid har den postkoloniala teorin trängt undan marxismen bland intellektuella som kritiskt granskar de icke-västerländska delarna av världen. Teorin har blivit inflytelserik inom historia, antropologi och samhällsvetenskap. Den avvisar universalism och analyser som förknippas med upplysningstänkandet. Vivek Chibbers bok Postcolonial Theory and the Specter of Capital (Verso 2014) ifrågasätter den postkoloniala teorins grundsatser, med särskilt fokus på den gren som kallas studier av underordning, subaltern studies. Chibber anser att vi bör granska den icke-västerländska världen med samma intellektuella verktyg som vi använder för utvecklingen i väst. Han argumenterar för marxismens fortsatta relevans. Vi återger här en intervju med Chibber för Jacobin Magazine av Jonah Birch, student vid New York University.