4/13 Sex teser om mänskligheten

Sex teser om mänskligheten. Om miljön, kapitalet och socialismen.

En ny genomgång av Das Kapital av bl.a. Shabane Barot, Erik Bohman, Mathias Wåg, Martin Andersson och Henrik Skrak som berättar om "Mitt kapitel ur Kapitalet".

Jonas Enander berätter om den tredje nyöversättningen av Kapitalet.

Rickard Smith tar upp behovet av ekosocialismen.

Prenumerera!

Innehållet

4/13 Sex teser om mänskligheten